Minder MKB-ondernemingen in problemen

Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het tweede kwartaal van 2015 bijna 25% gedaald t.o.v. dezelfde periode vorig jaar, waarvan 18% in het afgelopen halfjaar.

minder ondernemers in de put...
minder ondernemers in de put…

IMK introduceerde in januari 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

“We zeggen niet dat de inkomens van zelfstandige ondernemers stijgen”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, “maar wel dat er minder ondernemers in zware problemen komen. En dat is goed nieuws voor ondernemers, voor de leegstand in de binnensteden, voor de uitkeringen, dus vooral ook voor de samenleving, die immers vaak de lasten draagt als een ondernemer omvalt”

De IMK-Index is voor januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 272. Sinds 2014 toont de Index een continu dalende trend en is in het afgelopen kwartaal gedaald naar 103, vrijwel gelijk aan de stand van voor de crisis.

De IMK-Index voor de periode 2007 tm juni 2015 (driemaands gemiddelde)
De IMK-Index voor de periode 2007 tm juni 2015 (driemaands gemiddelde)

 

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken onderneming.

Bron en meer informatie: www.imk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *