Meer ondernemers verwachten stijging verkoopprijzen

Aan het begin van het eerste kwartaal van 2024 verwachten meer ondernemers een toename van hun verkoopprijzen dan een kwartaal eerder.Met name binnen de bouw en de dienstverlening zijn de prijsverwachtingen hoger. Daarnaast geeft iets meer dan de helft van de ondernemers aan de kostenstijgingen niet of nauwelijks te kunnen doorberekenen aan hun klanten. Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland van januari 2024, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Bij het begin van de coronacrisis verwachtten meer ondernemers een daling van hun verkoopprijzen dan een stijging; daarmee waren de verwachtingen per saldo negatief. Begin 2021 liepen de prijsverwachtingen – voordat de inflatie steeg – sterk op. Deze piekten vervolgens gedurende 2022 met een saldo van bijna 50 procent. Vanaf 2023 daalde het saldo, tot 16 procent aan het eind van dat jaar. Begin 2024 verwachten weer meer ondernemers hogere verkoopprijzen. Waar de prijsverwachtingen in 2021 met name opliepen in de industrie, de bouw en later de detailhandel, is dat nu juist vooral in de dienstverlening en wederom de bouw.

Helft van bedrijven kan hogere kosten nauwelijks of niet doorberekenen

Ondernemers hebben de afgelopen jaren te maken gehad met prijsstijgingen van onder andere energie en grondstoffen. In hoeverre ze de gestegen kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten verschilt sterk. Bijna 4 procent zegt de kostenstijgingen volledig te kunnen doorberekenen, en bijna 42 procent voor een groot deel. Bijna 46 procent kan dat voor een klein deel (nauwelijks), en iets meer dan 6 procent geeft aan dat dat helemaal niet kan.

Vrijetijdsondernemers beter in staat gestegen kosten door te berekenen

In verschillende sectoren is het moeilijker geworden voor ondernemers om de kostenstijgingen door te berekenen aan de klanten. Binnen de detailhandel bijvoorbeeld geeft bijna 73 procent van de ondernemers aan de kostenstijgingen niet of nauwelijks te kunnen doorberekenen aan hun klanten. In het eerste kwartaal van 2023 was dit nog bijna 53 procent.

In cultuur, sport en recreatie is juist een afname zichtbaar. Waar deze sector in januari 2023 nog de koploper was en 85 procent van de ondernemers aangaf de kostenstijgingen niet door te kunnen berekenen, daalde dit percentage in 2024 tot 78 procent. Daarmee staat de sector nu op een derde plaats.

1 op de 5 ondernemers ziet prijsstijgingen als meest zorgelijke ontwikkeling voor 2024

Bijna 20 procent van alle ondernemers ziet prijsstijgingen als zorgelijkste ontwikkeling voor hun bedrijf. Binnen de Cultuur, sport en recreatie sector is dit hoger en gaf 28 procent van de ondernemers dit aan. De krapte op de arbeidsmarkt volgde als tweede meest zorgelijke ontwikkeling met 22 procent. Slechts een klein deel van deze sector (3 procent) gaf politieke spanningen en conflicten aan als zorgelijke ontwikkeling. Ongeveer 39 procent van de ondernemers gaf aan geen zorgelijke situaties te ervaren.

Meer informatie: CBS.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *