Gemeente Vaals wil toeristenbelasting fors verhogen

De gemeente Vaals beslist komende dinsdag over een voorstel om de toeristenbelasting in 2020 te verhogen van € 1,48 naar € 2,00 p.p.p.n. (+35%). Voor campings gaat het tarief van € 1 naar € 1,25. De verhoging is nodig om de begroting van de gemeente sluitend te krijgen.

Recreatieondernemers in de gemeente kregen afgelopen week een brief van wethouder Jean Paul Kompier (Werk & economie/financiën) waarin de voorgestelde verhoging werd toegelicht. De gemeente ziet voor 2020 de kosten fors ziet toenemen, o.a. door decentralisatie van voormalige rijkstaken, tekorten in de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook wil men geld reserveren voor de nieuwe omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Aan de inkomstenkant wordt, naast de toeristenbelasting (goed voor een jaarlijkse extra bijdrage van € 300.000), ook een extra bijdrage verwacht vanuit de WOZ ( €150.000) .

Op activiteiten waar toeristisch ondernemers van profiteren, zoals regiopromotie en evenementen wordt structureel € 100.000 bezuinigd.

Meer informatie: Concept programmabegroting gemeente Vaals

Landal Hoog Vaals

Landal reageert geschrokken

Landal is goed vertegenwoordigd in de gemeente met twee parken: Landal Hoog Vaals (355 vakantiewoningen) en Landal Reevallis in Vijlen (69 bungalows). Bij de bungalowpark-keten zegt men geschrokken te zijn van de voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting in de gemeente Vaals. Er is spreektijd aangevraagd in de raadsvergadering van 28 oktober a.s.

Landelijk trend

RECRON regiomanager Arthur van Disseldorp is niet verbaasd over de verhoging, wel teleurgesteld: “We zien op dit moment bij RECRON een landelijke trend van verhoging van de toeristenbelasting. Gemeenten moeten hun begroting voor 2020 rond krijgen en toeristenbelasting verhogen is vaak een gemakkelijke maatregel. De aanleiding, extra taken voor de gemeenten, heeft niets met toerisme te maken. De verhoging van € 1,48 naar € 2,00 noem ik ‘de schaamte voorbij’. Wat veel gemeenteraden zich vaak niet realiseren is dat bedrijven niet alleen te maken krijgen met een hogere afdracht van toeristenbelasting, maar ook met minder boekingen door een verslechterde marktpositie. Dat raakt de onderneming vaak nog harder. Ondernemers moeten en willen de komende jaren graag investeren; o.a. in wettelijk verplichte duurzaamheid en kwaliteitsverbetering. De investeringsruimte wordt door dit soort maatregelen flink beperkt.” Zie ook: RECRON-pagina toeristenbelasting

Gaat de gemeente haar eigen glazen ingooien?

Onderzoeksbureau ZKA heeft al voor diverse gemeenten onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen van verhoging van toeristenbelasting. Adviseur Willem Kranen schetst een algemeen beeld van een stevige verhoging zoals die nu in Vaals staat ingepland: “‘’Bij een substantiële verhoging van de toeristenbelasting is het te verwachten dat de vraag met enkele procenten daalt. Hier is in het verleden ook onderzoek naar gedaan.  Vooral bij logiesvormen met een lagere prijs (zoals campings) drukt een verhoging van de toeristenbelasting op de logieskosten voor de gast. Dit heeft dus zeker impact op de prijselasticiteit.  Een abrupte verhoging van een tientallen procenten van de toeristenbelasting heeft dus negatieve gevolgen op het aantal overnachtingen. De weg van geleidelijkheid en afspraken voor de langere termijn voorkomen dat een gemeente haar eigen glazen ingooit.’’ zie ook ZKA artikel: Overheid verdient jaarlijks 1,5 miljoard aan de recreatiesector

Reactie gemeente Vaals (toegevoegd op 28/10)

We hadden wethouder Jean-Paul Kompier ook nog enkele vragen gesteld m.b.t. de voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting. Deze hebben wij later aan dit artikel toegevoegd.

Heeft Vaals ook onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze verhoging voor de marktpositie van de bedrijven in uw gemeente?

Kompier: “Het college van de gemeente Vaals heeft eerder dit jaar een gematigd en regionaal afgesproken verhoging aan de raad voorgesteld. De gemeenteraad lijkt hieraan voorbij te willen gaan en inderdaad te willen ophogen naar € 2. De raad maakt hierin een eigenstandige afweging. Het helpt daarbij natuurlijk niet dat de raad bekend is met het feit dat er zelfs ondernemers zijn welke naast de toeristenbelasting ook nog eens ‘administratiekosten’ boven op de toeristenbelasting toerekenen. Er heeft geen lokaal onderzoek plaatsgevonden naar de verhoging van de toeristenbelasting. Overigens is de toeristenbelasting in de gemeente Vaals al jaren niet verhoogd.”

Wordt de verhoging van de toeristenbelasting ook weer geïnvesteerd in maatregelen waar de toeristische sector van profiteert?

Kompier: “De toeristenbelasting vloeit naar de algemene middelen. Ook andere inkomsten maken deel uit van de algemene middelen. Vanuit die algemene middelen worden uiteraard ook weer investeringen gepleegd welke geheel of gedeeltelijk ten bate komen van onze verblijfs- en/of dagtoeristen. De discussie of een investering al dan niet ten goede komt van de dag- of verblijfstoerist is een academische discussie. Immers: de toerist geniet eveneens van de gemeentelijke aanplant op de rotonde, de klinkers in de publieke ruimte van de historische kern, de fonteinen in het gemeentelijk park of maakt gebruik van een toilet en belast daarmee het gemeentelijk riool. Enfin, u begrijpt het: vrijwel alle gemeentelijke uitgaven zijn boekhoudkundig percentueel toe te rekenen naar ’toeristisch’ gebruik.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *