Familiebedrijven relatief goed bestand tegen crisis

Familiebedrijven doorstaan de economische tegenwind relatief goed. Meer dan de helft wist de afgelopen vijf jaar winst te maken. Hun belangrijkste doel is continuïteit van het bedrijf. Om dit te realiseren verkiest een overgrote meerderheid van de familiebedrijven, ook in tijden van economische tegenwind, nog altijd klantloyaliteit boven winstmaximalisatie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Strategie en kansen in het familiebedrijf’ van het ING Economisch Bureau, in samenwerking met MKB-Nederland, FBNed en Ernst & Young. Het onderzoek werd aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken op de Week van de Ondernemer.

Hoewel ook familiebedrijven aangeven last te hebben van de economische tegenwind, is meer dan de helft van de ondervraagde familiebedrijven de afgelopen vijf jaar winstgevend geweest. Dit is onder meer te danken aan een nadrukkelijke focus op klantloyaliteit en langetermijnstrategie. Deze traditionele waarden worden ook door nieuwe generaties in het familiebedrijf omarmd. Andere succesfactoren zijn een sterke financiële basis en flexibiliteit.

Winst terug in het bedrijf
Dat familiebedrijven op financieel gebied nog altijd conservatief zijn ingesteld, blijkt uit het feit dat bijna negen op de tien familiebedrijven de gerealiseerde winst, geheel of gedeeltelijk, weer in het bedrijf investeert. Dit wordt gebruikt voor onder meer uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen.

Innovatie en overnames
De winst die in het bedrijf wordt geïnvesteerd komt ook voor een groot deel ten goede aan nieuwe technologieën. Opvallend is het relatief hoge percentage overnames door familiebedrijven (33 procent) in deze tijd. Blijkbaar beschikken veel familiebedrijven, vanwege hun financieel-conservatieve houding, over voldoende financiële middelen om nu toe te slaan op de markt voor overnames en acquisities.

Minder loyaal naar personeel
Andere maatregelen die worden genomen om de crisis het hoofd te bieden zijn innoveren, het betreden van nieuwe markten en personeel ontslaan. In tegenstelling tot klantloyaliteit, staat de loyaliteit naar leveranciers en personeel, mede door de economische tegenwind, onder druk.

Duurzaamheid actueel
Duurzaamheid is een actueel thema binnen familiebedrijven. Bijna 90 procent besteedt hier aandacht aan in het bedrijf. Daarentegen staat family governance bij veel familiebedrijven nog niet hoog op de agenda.

Unieke positie
Ruud van Dusschoten, ING directeur Grootbedrijf en Instellingen, “Het familiebedrijf heeft vele unieke krachten, zoals langetermijnvisie, rentmeesterschap, ondernemerschap, cultuur en passie. Iedere keer blijkt weer dat familiebedrijven dankzij deze unieke krachten relatief ongeschonden door een recessie komen. Deze kracht wordt ook door nieuwe generaties onderschreven.”

Bron: www.mkb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *