Extra verhoging Wettelijk Minimumloon van de baan

De extra verhoging van het Wettelijk Minimumloon (WML) met 1,2% per 1 juli 2024 is van de baan. De eerste kamer die het wetsvoorstel moest goedkeuren stemde in meerderheid tegen het voorstel. Ondernemersorganisaties hadden gevraagd om af te zien van de verhoging, die ook meteen het hele loongebouw naar een hoger niveau zou tillen.

Twee keer per jaar stijgt het WML regulier: per 1 januari en per 1 juli van elk jaar. Dat heeft o.a. te maken met de reguliere indexering. Per 1 juli 2024 stijgt het WML met 3,09 %. Daarmee wordt het minimumloon per 1 juli 13,68 euro per uur bruto.

Koninklijke Horeca Nederland reikt het kabinet nog wel een alternatief aan: “Wij begrijpen dat het kabinet zich inzet om de bestaanszekerheid van medewerkers met lage en middeninkomens te vergroten. Naar onze mening kan dit echter beter gerealiseerd worden door werkgeverslasten te verlagen en het toeslagenstelsel op de schop te nemen, dan door het WML steeds te verhogen. Werken moet meer lonen.”

Bij branchevereniging HISWA RECRON is men ook opgelucht dat deze verdere stijging van de loonlasten beperkt blijft. HISWA RECRON laat in een lobby update weten dat ook een verhoging van het BTW tarief voor verblijfsrecreatie nog altijd boven de markt hangt.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *