Diverse horecaberoepen steeds lastiger in te vullen

Het UWV heeft een onderzoek gepresenteerd naar ‘krapteberoepen’ in Nederland. De grootste knelpunten doen zich voor in de techniek en in de ict. In diverse regio’s staan ook horecaberoepen hoog op de lijst. Met name aan zelfstandig werkende koks is grote behoefte. Overigens worden deze beroepen vanuit het perspectief van werkzoekenden juist ‘kansberoepen’ genoemd.

Horecava 2017
In veel regio’s zijn zelfstandig werkend koks moeilijk te vinden. Veel koks verlaten de horeca vanwege werktijden, carrièreperspectieven en de combinatie met een gezinsleven. Ook kan het fysiek zwaar werk zijn. In regio’s met een sterke afhankelijkheid van de horeca wordt de krapte aan koks nog sterker gevoeld dan elders. Daar naast kan het in sommige regio’s met name in het hoogseizoen ook lastig zijn om bedienend personeel te vinden. Dit kan spelen in regio’s met veel toerisme en/of waar relatief weinig studenten zijn, zoals bijvoorbeeld in Drenthe en Zeeland.

Verschillen per regio
De UWV-notitie schetst een landelijk beeld. Aangezien er regionale verschillen zijn, heeft UWV van diverse arbeidsmarktregio’s ook aparte notities uitgebracht met overzichten van krapteberoepen. Zo wordt in Zuidoost-Brabant ook de touringcarchauffeur als krapteberoep genoemd en is het in bijvoorbeeld Zeeland – naast restaurantkok – ook lastig om aan medewerkers in de bediening en aan schoonmakers in vakantieparken te komen. Alle ondernemers vissen bij de vacaturevervulling in dezelfde vijver. Vooral in het (hoog)seizoen is een voelbaar tekort aan personeel. Zie: Krapteberoepen per regio

Kleinere beroepen buiten het onderzoek
De onderzoeker ligt nog toe dat niet alle beroepen in het onderzoek zijn opgenomen: “Het is altijd mogelijk dat er buiten deze lijsten beroepen zijn met een krappe arbeidsmarkt. Ze zijn met de gehanteerde methode echter niet in beeld gekomen, of waren lastig te onderbouwen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om hele kleine beroepsgroepen of beroepen die nog maar recent krapte vertonen. Soms ook was er uit de feedback geen eenduidig beeld af te leiden. In dat geval is het beroep niet opgenomen in de notitie.”

CBS cijfers
Het onderzoek van UWV wordt ondersteund door CBS cijfers over openstaande vacatures die vandaag beschikbaar kwamen. Daaruit blijkt dat het aantal openstaande vacatures in de horeca in 2016 flink is gegroeid: Vierde kwartaal 2015/2016: 11.500/14.600, derde kwartaal 2015/2016: 10200/14.600. Ook een andere vrijetijdssector, ‘cultuur, sport en recreatie’ laat een groeiend aantal openstaande vacatures zien. Vierde kwartaal 2015/2016: 1900/2300. Meer informatie: statline.cbs.nl

Toekomstscenario
UWV verwacht dat door de economische groei, de vergrijzing en onvoldoende instroom uit het onderwijs de personeelsschaarste in genoemde kraptesectoren de komende jaren zal aanhouden. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden meer kansen op werk. Voorwaarde is wel dat zij kunnen voldoen aan de eisen die werkgevers op dit moment stellen. Om-, her- of bijscholing is dan vaak noodzakelijk.

Bron en meer informatie: www.uwv.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *