CBS-enquêtes ondernemersvriendelijker

Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermindert en vereenvoudigt de enquêtes onder ondernemers. Ook gaat het CBS de manier waarop ondernemers worden aangeschreven ondernemersvriendelijker maken. Dat is de uitkomst van overleg tussen het CBS en ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).

Tijd
Het CBS heeft gegevens van bedrijven nodig om bijvoorbeeld de groei van de economie te kunnen meten. Minister Verhagen van EL&I onderkent het belang van betrouwbare statistieken. ‘Maar er is echt nog een wereld te winnen aan de hoeveelheid formulieren die ondernemers moeten invullen,’ aldus de bewindsman. ‘Ondernemers steken enorm veel tijd en moeite in de enquêtes die ze verplicht moeten invullen, dat kan echt minder.’

Invultijd
Het aantal vragen in enquêtes kan worden verminderd door meer gebruik te maken van gegevens die de overheid al heeft, bijvoorbeeld dankzij belastingaangiftes. Ook kan de invultijd van enquêtes omlaag door vragen beter aan te laten sluiten bij de manier waarop ondernemers hun gegevens administreren.

Waardering voor ondernemers
Ook gaat het CBS de manier verbeteren waarop ondernemers worden aangeschreven die enquêtes niet op tijd terugsturen. Verhagen: ‘Als de overheid waardering heeft voor ondernemers, mag dat ook uit de manier van communiceren blijken.’

Taal van ondernemer
Daarom gaat het CBS samen met het bedrijfsleven kijken hoe ze hun verzoek om gegevens beter kan laten aansluiten bij de taal van de ondernemer. Ook de website CBSvooruwbedrijf.nl wordt meer gebruikt voor informatievoorziening.

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *