Bestrijd de krapte op de arbeidsmarkt, investeer in inclusie

Met een gezamenlijk statement doen Cedris, Op naar de 100.000 en 25.000 banen en De Normaalste Zaak, een beroep op het nieuwe kabinet om juist nú extra in te zetten op werk en begeleiding voor mensen met een ondersteuningsbehoefte.

CampPlus, leverancier van privé sanitair, geeft het goede voorbeeld met leer-werkplekken

Er zijn meer vacatures dan ooit en tegelijkertijd staan er honderdduizenden mensen aan de kant, die wíllen en kúnnen werken. Veel werkgevers staan te springen om deze werknemers, maar ervaren praktische belemmeringen om hen in dienst te nemen.

Het statement ‘Bestrijd de krapte op de arbeidsmarkt, investeer in inclusie’ roept een nieuw kabinet op concrete maatregelen te nemen om meer mensen met inzet van passende begeleiding of instrumenten, de kans te geven op een baan.

Maatwerkondersteuning

De ondertekenaars van het manifest willen dat werkgevers kunnen rekenen op individuele dienstverlening, voldoende ondersteuning en eenvoudige en uniforme regelgeving. Voor de werkzoekenden moet maatwerkondersteuning en een passend scholingsaanbod beschikbaar zijn om hen een duurzame plaats op de reguliere arbeidsmarkt te kunnen bieden.

Ook wordt gepleit voor blijvende investeringen in sociaal ontwikkelbedrijven. Deze bedrijven kunnen een belangrijke opstap naar betaald werk zijn en kunnen werkgevers ondersteunen bij het inpassen van nieuwe medewerkers. Daarnaast kunnen ze werknemers (tijdelijk) opvangen als het even niet lukt bij een werkgever.

Maand van de 1000 Voorbeelden

Dit statement wordt gepresenteerd tijdens de aftrap van de ‘Maand van de 1000 Voorbeelden’ op maandag 1 november. De Maand van de 1000 Voorbeelden staat in het teken van de Banenafspraak en inclusie op de arbeidsmarkt.

Job Cohen, voorzitter van Cedris: ‘Met de economische noodzaak om openstaande vacatures te vervullen ligt er een niet te missen kans om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het is cruciaal om nu te investeren in een stevige ondersteuningsstructuur voor werkgevers en werknemers en te zorgen voor voldoende instrumenten en begeleiding. Deze kans mag een nieuw kabinet niet laten liggen’.

Aart van der Gaag, boegbeeld ‘Op naar de 100.000 banen & Op naar de 25.000 banen’ : ‘Dit is een oproep om meer te investeren in inclusie. Er gebeurt al veel en de Banenafspraak is een succes, maar met de juiste ondersteuning, gebaseerd op een individuele aanpak, voor werkgevers en werkzoekenden kunnen nog veel meer mensen aan het werk komen.’

Steven Hubeek, gangmaker De Normaalste Zaak: ‘Dagelijks gaan nu baankansen verloren. Werkgevers weten niet wie er bij hen aan de slag willen en kunnen. Werkgevers willen mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt echt leren kennen, ook om te weten wat zij nodig hebben om succesvol en met plezier te kunnen werken. Het is daarom belangrijk dat deze mensen en hun competenties, motivatie, ervaringen zo praktisch mogelijk in beeld worden gebracht en dat hier snel veel meer werk van wordt gemaakt.’

Bron en meer informatie: www.cedris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *