Bedrijven groeien niet gauw te snel

Nederland kan wel wat meer snelgroeiende bedrijven gebruiken. Snelle groeiers zijn belangrijk voor de economische groei. Zij brengen innovatie en dynamiek in de economie. Tegelijkertijd worden ondernemers die snel groeien, nogal eens gewaarschuwd dat ze niet te snel moeten groeien. Als het groeitempo te hoog ligt, dan zou dat wel eens negatief kunnen uitpakken en zelfs in een faillissement kunnen eindigen. Maar is dat ook zo? Lopen bedrijven een verhoogde kans om hun bedrijf te moeten sluiten, als ze snel groeien? Volgens onderzoek van Panteia/EIM lijkt dit in de praktijk reuze mee te vallen.

Kans op kapot groeien vrij klein
Voor dit onderzoek is nagegaan, of de gemiddelde groei van het aantal werknemers van een bedrijf vanaf een bepaald niveau een negatieve invloed heeft op de overlevingskansen van een bedrijf. De gemiddelde werkgelegenheidsgroei is hierbij berekend over een periode van drie jaar. De resultaten laten zien dat dit inderdaad het geval is; er is sprake van een omgekeerd U-vormig verband tussen de gemiddelde werkgelegenheidsgroei en de overlevingskansen. Zolang een bepaald kritisch niveau van de werkgelegenheidsgroei niet bereikt is, zullen de overlevingskansen van snelle groeiers toenemen. Zodra dit kritische niveau bereikt is draait de richting echter om: vanaf dat punt geldt dat als bedrijven nog sneller groeien, dat dit een negatieve invloed heeft op hun overlevingskansen. Voor de meeste bedrijven is dit verband overigens niet al te sterk. De kans op een gedwongen bedrijfssluiting neemt dan bijvoorbeeld af van 3% voor bedrijven zonder groei, tot 1% voor bedrijven met een hoge groei.

Omslagpunt ligt vrij hoog
Het omslagpunt waarbij de invloed van groei op overlevingskansen negatief wordt, lijkt behoorlijk hoog te liggen. Voor een bedrijf met 5 werknemers ligt dit omslagpunt bij een groeivoet van 50%. Dit komt neer op een groei van 5 tot 17 werknemers in drie jaar. Pas dan geldt dat als een bedrijf nog harder gaat groeien, dit negatieve gevolgen voor de overlevingskansen heeft. Voor een bedrijf met 50 werknemers ligt dit omslagpunt zelfs nog hoger, bij een groeivoet van 100% per jaar. Dit komt neer op een bedrijf dat in drie jaar tijd van 50 naar 400 werknemers groeit. Bedrijven met een dergelijke groeivoet moeten inderdaad gaan oppassen, maar dit betreft slechts een erg klein deel van de bedrijven. Voor de meeste ondernemers zal gelden dat eventuele groeiplannen eerder positief dan negatief zullen doorwerken.

Bron: Ondernemerschap.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *