Ondernemers ervaren regeldruk nog altijd als ‘veel te hoog’

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven roepen op om nu eens echt werk te maken van de vermindering van de regeldruk: “Keiharde, afrekenbare reductiedoelstellingen zijn noodzakelijk om de aanzwellende regeldruk in te dammen.” Aanleiding was het onderzoek ‘Voortgang van de vermindering regeldruk’, die op 18 augustus naar Tweede Kamerleden werd gestuurd.

Zie ook: Voortgangsrapportage betere regelgeving en rapporten MKB-indicatorbedrijvenonderzoek naar de Tweede Kamer

Er komen nog altijd meer regels bij

MKB Nederland stelt in het persbericht: “Er komen alleen maar regels bij, ook vanuit Brussel, maar er gaat zelden iets af. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk maakte in mei bekend dat de regeldrukkosten alleen al in 2022 met ruim 400 miljoen euro zijn gestegen, terwijl er nog geen 12 miljoen is afgegaan. Onder het vorige kabinet (Rutte III) ging het in totaal om een toename van tenminste 5 miljard euro.”

Kleine bedrijven relatief het zwaarst belast

Hoe kleiner het bedrijf, des te hoger de regeldruk. De regeldrukmetingen bij indicatorbedrijven tonen dit keihard aan. Daarom moet – net als in Brussel – veel vaker worden overwogen om kleine bedrijven uit te zonderen van nieuwe en bestaande wetgeving, aldus de ondernemersorganisaties. ‘Dat is een effectief instrument om regeldruk te verlagen.’ Daarnaast zou een volgend kabinet rigoureus het mes moeten zetten in nationale koppen op Europese regels en in de aanzwellende stroom rapportageverplichtingen.

Meeste verplichtingen werkgeverschap

Het MKB Indicatorprogramma uitgevoerd door SIRA, laat verder zien dat de regeldruk en de stapeling van verplichtingen het grootst zijn in het sociale domein, ten aanzien van werkgeverschap. Het gaat dan onder meer om de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte, de transitievergoeding en de vele arboregels, zoals de verplichting om al bij de eerste werknemer een preventiemedewerker aan te stellen.

SIRA doet in de rapportage per ministerie tal van voorstellen om de regeldruk voor ondernemers terug te dringen. ‘Nu zijn de departementen dus aan zet’
Last van verstikkende regels is nog steeds een van de vaakst gehoorde klachten van ondernemers. Hier ligt een grote uitdaging voor een volgend kabinet. ‘Een ommezwaai naar minder regeldruk en meer faciliterend beleid zou het ondernemersklimaat in Nederland enorm vooruit helpen.’

Bron en meer informatie: www.mkb.nl

Hotel als voorbeeldproject

In het onderzoek werd de regeldruk bij vijf modelbedrijven in beeld gebracht. Vooral het onderzoek naar de situatie bij een hotel geeft een goed beeld waar veel bedrijven in de recreatiesector tegen aan lopen.

Uitgangspunt was een 4 sterrenhotel met 76 hotelkamers, een restaurant, zwembad en sauna. Het bedrijf heeft 65 werknemers in dienst en behaalt een jaaromzet van € 2,9 miljoen. Het bedrijf heeft te maken met te maken heeft met maar liefst 93 wettelijke verplichtingen. Van deze regels valt 3% in de categorie ‘niet werkbaar en 18% in de categorie ‘slecht werkbaar’. Op jaarbasis kost het 240.000 euro om aan die regels te voldoen. 51% van de regeldruklasten zijn werkgevergerelateerd en 18% heeft betrekking op het ondernemerschap. De overige 31% is sectorspecifiek.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), die betrokken is geweest bij het persbericht van de ondernemers, benoemt 10 verplichtingen die volgens de horeca in een regeldruk reductieprogramma moeten terugkomen:

  • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
  • Het doorbetalen loon bij ziekte (langdurig verzuim via verzekering)
  • Bijhouden ziekteverzuim
  • Re-integratie van zieke medewerker
  • Vaste contracten (Wab)
  • Doorbetalen loon bij ziekte (kort verzuim)
  • Aangifte omzetbelasting
  • Betrokkenen informeren AVG
  • Vergunningen horecabedrijf (bijschrijven leidinggevenden)
  • Controle zwemwater

Meer informatie: www.khn.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *