Onderhandelaars bereiken resultaat over CAO Zwembaden

De CAO voor zwembaden kende een lastig voortraject maar de RECRON en de vakbonden hebben nu een akkoord bereikt. De CAO Zwembaden sluit goed aan op de Code Blauw die door de KNZB met partners uit de zwembranche, waaronder Optisport, Sportfondsen, Laco, VSG, RECRON, FNV Publiek Belang, is gelanceerd. Code Blauw staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!

zwembadbrancheDe CAO Zwembaden heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. De bij de CAO Zwembaden behorende Sociale Agenda 2016-2018 wordt in de komende jaren door CAO-partijen uitgewerkt. De CAO Zwembaden treedt voor de onder de werkingssfeer van deze CAO vallende werkgevers en werknemers met ingang van 1 juli 2016 in de plaats van de CAO Recreatie die tot en met 30 juni 2016 op hen van toepassing is. De vakbonden die bij het proces zijn betrokken zijn FNV Publiek Belang, FNV Recreatie en CNV Vakmensen

Een lastig voortraject
Vorig jaar waren diverse zwembaden nog uitermate ontevreden over de uitkomsten van de CAO recreatie. Dat zorgde er destijds voor dat enkele zwembadketens hun lidmaatschap bij de RECRON opzegden. (april 2015) Deze beslissing werd later wel weer teruggedraaid (november 2015), maar het geeft de gevoelige onderhandelingspositie weer van de RECRON. In februari 2016 starten de RECRON en vakbonden met het traject om tot een nieuwe CAO voor de sector zwembaden te komen.

Co-creatief proces
De cao Zwembaden en de Sociale Agenda zijn tot stand gekomen door middel van een co-creatief proces afgestemd op de wensen en belangen van werkgevers en werknemers van zwembaden en zwemscholen. De cao Zwembaden sluit goed aan op de Code Blauw die door de KNZB met partners uit de zwembranche, waaronder Optisport, Sportfondsen, Laco, VSG, RECRON, FNV Publiek Belang, is gelanceerd. Code Blauw staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!

Belangrijke afspraken in de cao Zwembaden die hierop aansluiten hebben betrekking op veilig toezicht, vakmanschap en opleiding van zwemlesgevende en toezichthoudende medewerkers. Partijen beogen deze afspraken de komende jaren uit te breiden met onderwerpen van de Sociale Agenda, zoals jaaruren-model, werkgelegenheid en werkzekerheid bij aanbestedingen, sociaal plan, vitaliteit, individuele keuzemogelijkheden, minimale opleidingseisen en een persoonlijk levensfasebudget.

Lonen
Gelet op de gemiddelde loonontwikkeling in andere sectoren en de financiële positie van de zwembaden hebben partijen afgesproken dat de lonen met ingang van 1 oktober 2016 met 1,5% worden verhoogd. In december 2016 ontvangen medewerkers die tussen 1 juli en 1 oktober 2016 in dienst zijn een eenmalige uitkering ter hoogte van 1,5% over het feitelijk salaris dat zij in deze periode hebben ontvangen.

Partijen zullen dit onderhandelingsresultaat met een positief advies aan hun leden voorleggen. De CAO Zwembaden en de Sociale Agenda worden na instemming van hun leden aangemeld bij de minister van SZW, zodat de CAO Zwembaden op 1 juli 2016 in werking treedt. Tevens zullen partijen de minister van SZW verzoeken de CAO Zwembaden algemeen verbindend te verklaren.

Meer informatie:
www.recron.nl
www.fnvrecreatie.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *