Nieuwe Waterwerken Zoutkamp biedt ‘Impuls voor recreatie en toerisme’

Het project Waterwerken Zoutkamp moet Zoutkamp beschermen tegen het water en biedt kansen op het gebied van toerisme. Met het oog op de toekomst moet het gemaal in het dorp hersteld en opnieuw worden opgebouwd. De afvoercapaciteit van gemaal H.D. Louwes moet worden vergroot om overtollig regenwater slimmer en sneller af te voeren vanuit Het Hogeland naar het Lauwersmeer. Het is een groot waterwerkproject in samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest.

Het ombouwen en renoveren van de historische sluis zorgt ervoor dat zij haar waterkerende functie terugkrijgt. Door het aanpassen van de sluis wordt ook de vaarweg naar het achterland hersteld, wat goed is voor de vaarrecreatie. Matthijs van der Ploeg, voorzitter van de garnalenvissersbond in Zoutkamp: “Door het verbeteren van het gemaal en het verplaatsen naar de dijk ontstaan er weer nieuwe kans voor Zoutkamp. En niet onbelangrijk: we houden droge voeten.”

Gemaal 

Het huidige gemaal H.D. Louwes, dicht bij de Hunsingosluis in Zoutkamp, wordt vervangen door een nieuw gemaal op de plek waar het Hunsingokanaal uitmondt in het Lauwersmeer. Het elektrisch aangedreven gemaal kan water straks sneller afvoeren bij grote hoeveelheden water in korte tijd. 

Sluis

De rijksmonumentale Hunsingosluis wordt gerestaureerd en omgebouwd tot schutsluis met hoge houten sluisdeuren. Zo krijgt de oude zeedijk weer een functie als regionale kering. Ook komen er voorzieningen voor onder andere vissen, de otter, de meervleermuis en vogels en wordt de oeverbescherming in de noord- en zuidoever van het Hunsingokanaal vervangen.  

Toerisme vergroten

Om toerisme en leefbaarheid verder te vergroten worden fiets- en wandelpaden aangelegd en worden bruggen voetganger- en fietsvriendelijker. Er komen nieuwe aanmeervoorzieningen en de entree van het dorp aan de noordkant wordt veiliger gemaakt. Al met al wordt Zoutkamp hiermee nog meer een plaats om te bezoeken en te verblijven in Het Hogeland, aan het nationaal park Lauwersmeer en als onderdeel van de waddenkust regio.

Meer informatie: https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/waterwerken-zoutkamp/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *