Mondkapjes in Nederlandse attractieparken? (+toevoeging op 11-10)

Attracties en dierentuinen kunnen het gebruik van een mondkapje niet verplicht stellen voor bezoekers of hun personeel. De Club van Elf geeft bij monde van directeur Kees Klesman het dringende advies om het dingende advies van de overheid op te volgen en mondkajes te gebruiken op openbare plekken.

De Club van Elf, waarin de grootste Nederlandse attracties samenwerken, heeft een coronaprotocol voor de recreatiesector opgesteld waarvan in september de laatste update verscheen. Naar aanleiding van de nieuw opgelaaide discussie over mondkapjes zochten we contact met de Club van Elf om te vernemen of het protocol nog wordt aangepast op het gebruik van mondkapjes.

Klesman: “Wij kunnen mondkapjes in attractieparken niet verplicht stellen omdat de overheid daarvoor geen wettelijke basis biedt. Het enige wat wij kunnen doen is de oproep van de Nederlandse overheid ondersteunen. Neem zelf je veratwoordelijkheid en volg het dringende advies op om mondkajes te gebruiken.”

In veel andere landen in Europa is de overheid veel strenger. In diverse landen staan er hoge boetes oop het niet dragen van een mondkapje. Klesman daarover: “Het past wel bij de Nederlandse volksaard om de verantwoordelijkheid bij de mensen te leggen. Nederlanders hechten stek aan individuele vrijheid. Dat neemt niet weg dat het beleid in Nederland wel voor veel verwarring zorgt. Er zijn ook mensen die zich onveilig voelen als beschermende maatregelen niet worden gebruikt.”

Efteling directeur Fons Jurgens vertelt op BNR Nieuwsradio dat hij zijn personeel nadrukkelijk aanraadt om mondkapjes te gebruiken. Zo’n 98% van de personeelsleden volgt dat advies ook op. Website Looopings kreeg inzage in een memo van De Efteling aan haar personeel waarin nadrukkelijk wordt vermeld: “In alle situaties zijn medewerkers er vrij in om zelf de keuze te maken om alsnog een mondkapje te dragen in niet-overdekte en niet-openbare ruimtes.” Het stoppen van een tweeede coronagolf in Nederland is ook van groot belang voor De Efteling die wil voorkomen dat het park opnieuw gesloten wordt.

Meer informatie: www.clubvanelf.nl

Naleving (toegevoegd op 11 oktober 2020)

Op de Coronapagina van de Rijksoverheid staat vermeld: “Het is aan de beheerder van een publiek toegankelijke binnenruimte om te bepalen of dit advies wordt overgenomen en of dit advies onderdeel wordt van de eigen huisregels. Het is vervolgens ook aan de beheerder om te bepalen of bezoekers van de binnenruimte gehouden worden aan dit advies. Indien de beheerder op basis van het advies besluit tot het voorschrijven van het dragen van een mondkapje bij betreding van de locatie, is het tevens aan de beheerder om toe te zien op naleving van dit voorschrift.”

Redactie.: Huisregels die niet overeen komen met landelijke wetgeving kunnen overigens worden aangevochten bij de rechter. Er zijn tot nu toe nog geen cases bekend van partijen die de mondkapjesplicht hebben aangevochten. Het zou voor attracties veel duidelijker zijn richting hun gasten als zij daarin worden ondersteund door een wettelijke basis. Een ander punt van zorg is de naleving. Zodra je de mondkapjes verplicht stelt in je huisrelgels, dien je er ook voor te zorgen dat deze worden nageleefd. Immers, alle bezoekers mogen er van uitgaan dat eigen regels worden nageleefd. Er zijn ook veel mensen die het juist op prijs stellen als iedereen in de binnenruimte een mondkapje draagt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *