Moet nieuw TopPark in Cuiijck wijken voor woningbouwplannen?

De afgelopen vijf maanden heeft Dutch Resorts|TopParken gewerkt aan een alternatief plan voor Vakantiepark Dommelsvoort in Cuijk. Er is gekeken naar alternatieven waarbij een verkleind vakantiepark gecombineerd kon worden met reguliere woningbouw. Gemeente Land van Cuijk heeft, om meerdere redenen, besloten niet mee te werken aan het alternatief plan. 

het oorspronkelijke masterplan

Dutch Resorts|TopParken heeft diverse alternatieven bekeken naar aanleiding van de consultatierondes met de omgeving en het maatschappelijk vraagstuk Woningbouw. Om in te spelen op de huidige woningnood heeft de organisatie een combinatie van een klein vakantiepark met reguliere woningbouw, in verschillende typologieën en prijsklassen, onderzocht en vervolgens voorgelegd aan de gemeente Land van Cuijk. In een afrondend gesprek tussen de twee partijen heeft de gemeente aangegeven niet mee te willen werken aan dit alternatief. 

Een woordvoerder van TopParken over het voorgestelde alternatief: ‘De laatste vijf maanden was het werken aan het nieuwe plan een van de belangrijkste projecten binnen onze organisatie’. Hij vervolgt: ‘Uit de consultatiegesprekken bleek dat er, ook in dit gebied, een grote vraag is naar reguliere woningbouw. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en zijn we gekomen tot het voorgelegde alternatief, waarbij de belangen van omwonenden en die van ons, als organisatie, behartigd worden’.

Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Land van Cuijk, zal Dutch Resorts|TopParken het concept masterplan uitwerken met andere alternatieven. Het doel van de organisatie is het definitieve masterplan uiterlijk eind 2024 ter visie te leggen volgens de systematiek van de Omgevingswet. Dit gebeurt in samenwerking met Bureau Kragten, een onafhankelijk adviesbureau voor de openbare ruimte.

Bron en meer informatie: www.topparken.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *