Ministerie overruled advies UWV en Belastingdienst bij zaak over dienstbetrekking animatiebedrijf

De Animatie Compagnie uit Vlissingen krijgt een lagere boete voor de wijze waarop zij hun relatie met animatiewerkers hadden opgezet in de periode tot 2017. De zaak over de werkrelatie tussen de Animatie Compagnie en animatiewerkers speelt al langere tijd. De Animatie Compagnie volgde daarbij een overeenkomst met de Belastingdienst en het UWV. Maar dat werd later door een inspecteur van het ministerie van SZW terzijde geschoven.

Verschil van interpretatie tussen ministerie en UWV / Belastingdienst

Tot 2017 werkte de  Animatie Compagnie met een systeem waarbij zij bemiddelden in animatiewerkers. Directeur Bram Minnes legt uit: “De animatiewerkers die bij ons stonden ingeschreven gingen aan het werk op diverse campings en vakantieparken. Omdat zij bij hun werkzaamheden volledige vrijheid hadden over de invulling van hun werkzaamheden, leek het ons logisch dat zij als zelfstandigen konden worden aangemerkt. Uit navraag bij de Belastingdienst en het UWV bleek dat ook zij deze constructie accepteerden; en dat werd ook zwart op wit verklaard.”

In 2017 volgde een controle vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bij diverse animatiebedrijven in Nederland. Daarbij werd in eerste instantie gekeken of alle inkomsten uit animatiewerk wel netjes werden geregistreerd en of jonge mensen niet teveel uren draaiden. Omdat er geen urenbriefjes en loonadministratie voorhanden was, volgde een boete. Het ministerie was van mening dat er sprake was van een arbeidsrelatie en niet van een bemiddelende rol voor zzp-ers..

Uitspraak geeft wel duidelijkheid

Minnes was het niet eens met de hoge boete en heeft doorgeprocedeerd tot aan de Raad van State. De rechter heeft met de uitsprak in ieder geval duidelijkheid verschaft over de arbeidsrelatie: “Als een animatiebedrijf de animatiewerkers traint en uitzendt naar recreatiebedrijven, dan is er sprake van een arbeidsrelatie.” Vooral onderwerpen als ‘Heeft de animatiewerker volledige vrijheid in de invulling van werkzaamheden?’, en ondernemerstaken zoals ‘Vervult de persoon werkzaamheden zoals zelf acquisitie plegen en facturen sturen?’ spelen daarin een belangrijke rol.

Maar de rechter vond ook dat de ondernemer op het verkeerde been was gezet door de uitspraken van UWV en de Belastingdienst: “Een ondernemer moet erop kunnen vertrouwen dat alle overheidsinstanties van dezelfde uitleg van het begrip dienstbetrekking uitgaan.” De boete van €144.000 werd daarom gehalveerd. Minnes geeft aan dat hij altijd binnen de wettelijke kaders wil werken en heeft de manier van werken al per 1 januari 2018 aangepast.

Onderwerp speelt ook in andere sectoren

De zaak tegen de Animatie Compagnie is niet de enige rechtszaak waarin onduidelijkheid is ontstaan over de werkrelatie. Recent werd ook in een rechtszaak tegen Deliveroo besloten dat bezorgers van maaltijden een dienstrelatie hebben met hun opdrachtgever. (link: https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5373724/hoge-raad-bezorgers-deliveroo-geen-zzpers)

Meer informatie:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *