Kwaliteitsimpuls voor Mookerplas

Het recreatiegebied staat aan de vooravond van een grote kwaliteitsimpuls. De komende anderhalf jaar gaat er een hoop op het gebied veranderen. Stap voor stap zal het gebied nog aantrekkelijker worden.

Een van de belangrijkste vernieuwingen is de komst van een nieuw strandpaviljoen, daarnaast gaat Leisurelands aan de slag met een flinke kwaliteitsverbetering van rest van het terrein van Dushi tot en met het strand Grote Siep. De botenhelling schuift op en krijgt een eigen parkeerterrein met eigen in-/uitgang. Daarnaast krijgen natuur en landschap een flinke impuls door de aanplant van nieuwe bomen en maatregelen ten gunste van biodiversiteit. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in vanaf voorjaar 2023 en loopt door tot eind 2024.

Nieuw strandpaviljoen Grote Siep

Met de bouw van een nieuw strandpaviljoen komt er jaarrond horeca aan het strand. De nu aanwezige kiosk is sterk verouderd, kent een beperkt aanbod en is maar beperkt open. Veel bezoekers gaven aan behoefte te hebben aan horeca die vaker open is en meer kwaliteit biedt. Aan het strand zal een hoogwaardig strandpaviljoen gerealiseerd worden met aantrekkelijke horeca waar bezoekers van Mookerplas, bewoners van Plasmolen en toeristen uit de omgeving jaarrond aan het water kunnen genieten van een hapje, een drankje, lunch of diner. Gestreefd wordt naar een start van de bouw na het recreatieseizoen van 2023. Als eerste voorbereidende stap zullen dit voorjaar de nog aanwezige oude toiletgebouwen en de kiosk gesloopt worden.

Herinrichting Parkeerterrein

Op drukke zomerse dagen is het op dit moment nog dringen geblazen op het parkeerterrein bij Dushi en de botenhelling. Auto’s met trailers met boten manoeuvreren daar op dit moment nog tussen auto’s en visa versa. Het zorgt zo nu en dan voor irritaties en dat wil Leisurelands graag oplossen. Recreanten komen immers voor hun plezier naar een recreatiegebied. In 2024 wordt de inrichting van het terrein verbeterd met de verplaatsing van de botenhelling en het herinrichten van het terrein waardoor twee aparte parkeerplaatsen ontstaan; één voor personenauto’s en één voor auto’s met trailers bij de nieuwe botenhelling. Ieder met een eigen in- en uitgang. Naar verwachting starten de werkzaamheden na het recreatieseizoen van 2024.

Versterking landschap en biodiversiteit

Onderdeel van het plan zijn maatregelen die bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het landschap. De komst van het strandpaviljoen en de herinrichting van het terrein gaan gepaard met de aanplant van bomen en daarnaast worden maatregelen in het gebied getroffen die bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Voor de beoogde ontwikkelingen moeten enkele bomen gekapt worden en daarnaast hebben bevers de afgelopen jaren een aantal bomen weggeknaagd. Leisurelands gaat dat compenseren met de nieuwe aanplant van inheemse bomen. Bij de aanplant is gekozen voor soorten die bestand zijn tegen toekomstige uitdagingen van klimaatverandering, zoals de eikenprocessierups en toenemende droogte. In het kader van biodiversiteitsherstel worden kruidenmengsels toegepast en hagen aangeplant. Goed voor insecten, maar ook mooi om te zien voor de bezoekers en wandelaars.

Meer informatie: www.leisurelands.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *