Kunst als kans in activiteitenprogramma’s voor ouderen

Op vakantieparken neemt het aandeel ouderen steeds meer toe. De activiteitenprogramma’s zijn echter voor het belangrijkste deel  gericht op jongere mensen. Kunstbeoefening kan een goede basis zijn om voor de oudere doelgroep een aantrekkelijk en zinvol programma te bieden.


Zingeving
Onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) toont aan dat kunstbeoefening een bron van expressie en zingeving is voor ouderen (65+) en een positieve impact heeft op meerdere levensterreinen, zoals gezondheid en sociale contacten. LESI onderzocht het thema ouderen en kunstbeoefening in opdracht van Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst, en de ouderenfondsen RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

Weinig ondersteuning
Ondanks de geconstateerde gunstige effecten van kunstbeoefening neemt de actieve kunstbeoefening op oudere leeftijd af. Gemiddeld 50 procent van de Nederlanders is actief met amateurkunst bezig. Onder 65-plussers is dat percentage slechts 35 procent. Kunstinstellingen, welzijnsorganisaties en zorgcentra hebben kunstbeoefening door ouderen niet vanzelfsprekend in hun reguliere aanbod. Ook blijkt uit het onderzoek dat initiatieven van kunstenaars en ouderen in de praktijk niet optimaal worden ondersteund.

Het stimulerings- en faciliteringsprogramma voor kunstbeoefening door ouderen is gericht op het versterken van de samenwerking tussen individuele kunstenaars, kunstinstellingen, zorgcentra, welzijnsorganisaties, lokale en regionale overheden en andere geïnteresseerde organisaties.

Meer informatie: www.kunstfactor.nl/ouderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *