ING: Toerisme grote steun voor Amsterdamse economie; Noord-Holland lift mee

De Amsterdamse toerisme- en congressector presteert ondanks het zwakke economisch klimaat goed. Dat blijkt uit de regiovisie die het ING vandaag presenteerde.  Dit komt goed uit aangezien de binnenlandse consumentenbestedingen sterk onder druk staan. De hoofdstedelijke detailhandel en horeca worden daarmee minder getroffen dan elders. Ook in de regiovisies van andere landsdelen speelt het toerisme een rol.

Rijksmuseum Amsterdam

Goede vooruitzichten Amsterdam
Marcel de Goeij, regiodirecteur MKB Noord-West Nederland: “De internationale aantrekkingskracht van Amsterdam kan in 2013 nog toenemen wanneer belangrijke culturele instellingen zoals het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum hun deuren weer openen en de stad 400 jaar grachten viert. Dit is een belangrijke steun voor de economie”.

Meer informatie ING Regiovisie Amsterdam

Amsterdam en Noord-Holland
De provincie Noord-Holland kan in 2013 meeprofiteren van de kansen in Amsterdam. In het kader van het programma ‘Amsterdam bezoeken Holland zien’ is de ambitie om het aandeel van de bezoekers dat ook de regio in trekt te laten groeien van 14% naar 20% in 2020. Goede mogelijkheden zijn er voor locaties als de Zaanse schans en plaatsen als Marken, Volendam en Enkhuizen. Om regionaal meer te profiteren op toeristisch gebied blijken er ook nog veel verbeteringen mogelijk. Voorbeelden zijn de herkenbaarheid van de regio en de samenwerking tussen Noord-Hollandse deelregio’s (bijvoorbeeld door het organiseren van dagtrips van de kust naar de plaatsen in het binnenland). Regionale samenwerking krijgt overigens al een impuls door gemeentelijke herindeling.

Zorgtoerisme speelt in op vergrijzing en creëert lange termijn kansen
Toerisme is een groeiende economische pilaar van Noord- Holland en bij uitstek ook een sector die juist kan profiteren van de oprukkende vergrijzing. Dit vraagt erom zichzelf opnieuw uit te vinden en hierop in te spelen. Hierbij zijn ook combinaties met een andere Noord-Hollands kerncluster, de zorg, mogelijk. Hiermee kunnen toeristen, maar ook inwoners van bijvoorbeeld de zuidelijk gelegen Metropoolregio Amsterdam worden aangetrokken. Facilitering hiervan vanuit de overheid zou de economie de komende jaren kunnen ondersteunen. Nu al is de gemiddelde bezoeker aan de regio 50 jaar en de leeftijd zal naar verwachting stijgen. Daarnaast kan het eiland Texel mogelijk ook meer koopkrachtige gepensioneerden aantrekken voor permanente of tijdelijke bewoning.

Noorden van Noord-Holland leunt zwaar op toerisme
In de Noordkop en op Texel is het toerisme een invloedrijke sector, die mede door de toestroom van Duitse gasten een redelijk goed jaar achter de rug heeft. Gezien de koopkrachtdaling in Nederland is het wel de vraag of dit volgend jaar te behouden is, maar de buitenlandse toerist kan dit mogelijk deels compenseren.
In het rapport ‘Kansen voor de regio Noord-West Holland’ worden de clusters health, agribusiness, maritime & offschore, energy en leisure als de 5 focusclusters gedefinieerd.

Meer informatie: ING regiovisie Noord-Holland

 

Limburg dit jaar zonder Floriade
Ook voor Limburg heeft de ING onlangs een visie uitgebracht, waarin ook toerisme aan bod komt: Binnen- en buitenlands toerisme kan de druk op de lokale horeca en detailhandel doen afnemen. In 2011 brachten maar liefst 2,4 miljoen Nederlanders en meer dan 700.000 mensen uit het buitenland hun vakantie door in Limburg.
De Floriade, die circa twee miljoen bezoekers trok, heeft het positieve effect van het toerisme vergroot. Ter vergelijking: in de periode mei 2010 – mei 2011 bezochten ruim 7 miljoen Nederlanders een evenement in Limburg. Winkels en horecazaken in Noord-Limburg kunnen bovendien profiteren van de ingebruikname van de A74, die de Duitse Bundesautobahn 61 met de A73 verbindt en de regio nog toegankelijker maakt voor Duitse gasten.

Meer informatie: ING regiovisie Limburg

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *