In 2040 is kwart van de bevolking 65+; Speel jij al in op de demografie?

Nu nog zijn heel veel recreatiebedrijven gericht op gezinnen met kinderen. Is dat wel zo slim? Het CBS gaf vandaag weer eens een update met de demografische ontwikkelingen. Daaruit blijkt dat het aandeel 20- tot 65-jarigen in de bevolking daalt van 59 procent eind 2021 naar 53 procent in 2070.

Voor wie zich op gezinnen richt heeft het CBS goed nieuws: Het aantal kinderen dat jaarlijks wordt geboren nam in 2022 af. Naar verwachting neemt dit de komende jaren weer toe.

leeftijdsopbouw van de bevolking (bron: CBS)

Vergrijzing is een groeimarkt

Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt van 20 procent eind 2022 naar 25 procent rond 2040. Dit is zowel het gevolg van de naoorlogse geboortegolf en het grote aantal geboorten in de jaren zestig, als van de stijgende levensduur. Het aantal ouderen stabiliseert naar verwachting tussen 2040 en 2050, als een kleinere generatie 65 jaar wordt en veel ouderen uit de grote naoorlogse generatie overlijden. Na 2050 neemt het aantal ouderen in de bevolking weer toe, mede doordat de grote generatie millennials dan 65 jaar wordt.

Het aantal 80-plussers verdubbelt naar verwachting de komende twintig jaar, van 0,9 miljoen eind 2022 naar 1,7 miljoen in 2043. Daarna loopt het aantal volgens de prognose verder op tot een maximum van 2,1 miljoen rond 2054.

Bevolkingsontwikkeling (Bron: CBS)

Groei bevolking door migratie

Een andere demografische trend om in de gaten te houden is de herkomst van de toekomstige Nederlanders. De laatste jaren groeide de Nederlandse bevolking vooral door buitenlandse migratie. In 2022 immigreerden iets meer dan 400 duizend mensen naar Nederland, waarvan ruim een kwart uit Oekraïne. Naar verwachting zal de bevolking ook in de toekomst vooral groeien door buitenlandse migratie.

Doelgroepen en personeelsbestand

De demografische ontwikkelingen zijn niet alleen van invloed op de doelgroepen die je als bedrijf bediend, maar ook op het potentieel aan goed personeel. Er is straks een relatief kleiner deel van de mensen beschikbaar in de leeftijdscategorie waarop nu nog normaal gewerkt wordt. De druk op het arbeidspotentieel wordt ook vergroot vanuit de zorgsector De SER verwacht dat in 2040 1 op de 4 van alle werkende mensen in de zorg nodig zal zijn (nu is dat nog 1 op de 7).

Duiding door redactie Pretwerk.nl

Bron en meer informatie: www.cbs.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *