Horecasector teleurgesteld over compensatieregeling energie

De tegemoetkomingsregeling voor energie-intensieve sectoren, de zogenaamde TEK-regeling, wordt door Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bestempeld als ‘een zeer teleurstellend en schraal verhaal’. De drempels om voor de regeling in aanmerking te komen, zijn namelijk dusdanig hoog dat maar heel weinig ondernemers hier aanspraak op kunnen maken.

KHN pleit dan ook voor een flinke verlaging van de toetredingsdrempels. Daarnaast moeten de voorwaarden die worden gesteld aan een minimumverbruik van tafel.

Het ontbreekt bij het kabinet aan inzicht in de huidige situatie waar (horeca)ondernemers in verkeren. De hoge energiekosten in combinatie met de gevolgen van twee jaar corona, een groot personeelstekort en een laag consumentenvertrouwen hakken er hard in bij horecaondernemers. Toch heeft het kabinet duidelijk gekozen om voornamelijk huishoudens financieel tegemoet te komen. Mkb-ondernemers komen er bekaaid vanaf.

Om als ondernemer in aanmerking te komen voor de TEK-regeling zijn er twee toetredingsdrempels:

  • De energiekosten moeten minimaal 12,5 procent van de omzet van het bedrijf bedragen.
  • Ook stelt het kabinet een verbruiksminimum in: ondernemers moeten minimaal 5000 kubieke meter gas per jaar gebruiken, of 50.000 kilowattuur aan elektriciteit. 

KHN pleit dan ook voor een flinke verlaging van de toetredingsdrempels. De voorwaarden die worden gesteld aan een minimum verbruik om voor de regeling in aanmerking te komen moeten sowieso van tafel. En de lat die nu wordt gelegd om in de classificatie ‘energie-intensief’ te vallen (bedrijven die minstens 12,5 procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten), moet fors omlaag.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “De regeling zoals deze er nu ligt is uitermate teleurstellend. Veel mkb’ers zijn hier niet mee geholpen. De kosten versus omzetdrempel is erg hoog. Door ook nog een verbruiksminimum in te stellen, wordt er een dubbele toetredingsdrempel ingevoerd. Het lijkt erop dat het kabinet er bewust voor kiest om maar een hele kleine groep te helpen.”

Veel ondernemers zullen niet in aanmerking komen voor de TEK

Met het vorige week bekendgemaakte prijsplafond energie komt het kabinet burgers en ‘kleinverbruikers’ tegemoet, waaronder het kleine mkb. Die regeling is welkom, want ook ondernemers die kleinverbruiker zijn, zullen daar deels van profiteren. Er is echter een aanzienlijke groep grootverbruikers die daar buiten valt en voor hen is de nu bekendgemaakt TEK-regeling écht onvoldoende. Zeker door de dubbele toetredingsdrempel van het minimumverbruik.

Een flink aantal ondernemers heeft de afgelopen jaren in het kader van duurzaamheid in energiebesparende maatregelen geïnvesteerd. Zij halen in sommige gevallen wel de energiekostendrempel, maar niet de verbruiksdrempel, terwijl ze juist een positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheidsopgaven Willemsen: “Het kan niet waar zijn dat ondernemers die geïnvesteerd hebben in energiebesparing straks worden gestraft. Er ontstaat door deze voorwaarde een verkeerde en perverse prikkel die we niet moeten willen.”

Snel duidelijkheid noodzakelijk

KHN zal bij het kabinet en de Tweede Kamer duidelijk maken dat deze regeling onvoldoende is en dat er opnieuw kritisch gekeken moet worden naar de voorwaarden. Willemsen: “Deze regeling is echt onvoldoende en laat een te grote groep ondernemers letterlijk én figuurlijk in de kou staan. De regeling moet flink verbeterd worden, wil ondernemen blijven lonen.”

Bron en meer informatie: www.khn.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *