Horeca- en recreatiesector heeft moeite om gestegen kosten door te berekenen

De horecasector, waartoe ook de verblijfsrecreatie wordt gerekend (bij het CBS), heeft veel moeite om de gestegen kosten door de berekenen. Bijna 51% geeft aan dat een prijsstijging tot minder verkoop zou leiden; 26% vreest voor de concurrentiepositie bij een prijsstijging. Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Ook in de sector ‘cultuur, sport en recreatie’ heeft 83% van de bedrijven moeite om de hogere kosten door te berekenen. Ook hier wordt al belangrijkste reden opgegeven; ‘Zou voor (veel) minder verkoop zorgen’ (34%). Daarnaast is men in deze sector gebonden aan prijsafspraken die vastliggen in contracten. (23,3%).

De horeca- en recreatiesector zitten daarmee beduidend boven het gemiddelde van 75% van het Nederlandse bedrijfsleven dat aangeeft dat zij de verhoogde kosten niet (helemaal) kunnen doorberekenen.

Schuldenlast loopt wat terug

Het merendeel van de bedrijven beoordeelt hun schuldenlast als lager of ongeveer even hoog als vorig jaar. Voor bijna 95 procent van de bedrijven is de schuldenlast dragelijk. Ruim 5 procent van de bedrijven beoordeelt de schuldenlast als problematisch. 

Een hogere schuldenlast is niet voor alle bedrijven problematisch. Bijna 11 procent van de bedrijven geeft aan dat de schuldenlast hoger is dan vorig jaar en dat de omvang van de schuldenlast niet problematisch is. Ruim 2 procent van de bedrijven zegt dat de schuldenlast hoger is en dat de schuldenlast wel problematisch is.

Vergeleken met andere sectoren is in de horeca en overige dienstverlening het percentage bedrijven dat de schuldenlast beoordeelt als problematisch, het grootst. In de horeca is de schuldenlast voor ruim 13 procent van de bedrijven problematisch. In de overige dienstverlening geldt dit voor ruim 10 procent van de bedrijven.

Bron en meer informatie: www.cbs.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *