HISWA-RECRON wil minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie

Het is tijd voor een minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie. Dat is een van de kernboodschappen van een manifest dat HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, inzet voor de aankomende Tweede Kamer-verkiezingen van 17 maart en de kabinetsformatie.

Vandaag ontving Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer van HISWA-RECRON het manifest.
 
Watersport, recreatie en gastvrijheid moeten hoger op de politieke agenda komen, vindt HISWA-RECRON. Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON: “Op rijksniveau is er te weinig capaciteit beschikbaar voor toeristisch-recreatief beleid. De sector is versnipperd over tien ministeries, 12 provincies en Brussel. Dat vereist meer inzet en regie. De sector is goed voor een jaaromzet  van ruim 87 miljard euro en dus van grote betekenis voor onze welvaart en werkgelegenheid. Eén op de 13 banen in Nederland is immers in de vrijetijdsector. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat het voor ons welzijn belangrijk is om mogelijkheden te hebben om veilig en dichtbij buiten te zijn.”  
 
Dit manifest staat niet op zich. Het vormt de start van een traject samen met de partners in de gastvrijheidseconomie. “Samen met de brancheorganisaties binnen de koepel Gastvrij Nederland maken we alvast een functieprofiel en een inwerkprogramma voor de nieuwe minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie. Er is contact met gedeputeerden om ook de provincies mee te krijgen. Binnenkort levert Gastvrij Nederland een onderzoek op waarin de toegevoegde waarde van de sector wetenschappelijk wordt onderbouwd. Met al deze bouwstenen en acties willen we de watersport, recreatie en de hele toeristische en gastvrijheidssector structureel hoger op de politieke nationale en regionale agenda krijgen.” stelt Dijks.

Naast de oproep voor een Minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie worden in het manifest concrete plannen gepresenteerd om natuurinclusief ondernemen te stimuleren, de vitale watersport en recreatiesector te behouden, passende regelgeving voor de groei van werkgelegenheid vorm te geven en investeringsprogramma’s voor duurzame en innovatieve bedrijven op te zetten. De sector is veerkrachtig maar heeft zeker nu een steuntje in de rug nodig.

Meer informatie: link naar het manifest

Van de redactie:

Als we eens kijken hoe de Rijksoverheid het onderwerp ‘Recreatie en toerisme’ op haar website neerzet, dan komen we tot de drevige constatering dat er slechts één keer per jaar een nieuwsbericht wordt toegevoegd. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toerisme-en-recreatie Een beetje meer aandacht voor deze zeer relevante sector is dus op zijn plaats.

Het college van Rijksadviseurs pleitte in september van 2020 nog voor een minister van Ruimte. Dit is ook een indeling waar de recreatiesector op aan zou kunnen haken. Een groot deel van de recreatiesector heeft qua overheidsbemoeienis te maken met ruimtelijke vraagstukken. Bij deze indeling zou de horecasector weer wat minder ingepast kunnen worden.

Zie ook de blog: Nederland heeft meer grond voor recreatie nodig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *