Herstel recreatiesector Utrechtse Heuvelrug op gang

Terugkijkend op 2022 is het al bijna niet meer voor te stellen dat we aan het begin van het jaar te maken hadden met vergaande coronamaatregelen en reisbeperkingen. Net als in 2021 is de gastvrijheidssector in 2022 getroffen door onzekerheid. Denk hierbij aan personeelstekorten, stijgende prijzen en het herstellen na een lange periode van coronamaatregelen. 

De gastvrijheidssector kenmerkt zich echter door een hoge mate van positiviteit, creativiteit, energie en vindingrijkheid. Eigenschappen die er in hoge mate aan hebben bijgedragen dat er zich in het voorjaar een zekere mate van herstel heeft kunnen voordoen. Een herstel dat zich – ofschoon nog niet op hetzelfde niveau als 2019 – gedurende de rest van 2022 heeft voortgezet.

Herstel van groot belang voor fijne leefomgeving

Met ruim 11.000 banen en een grote bijdrage aan voorzieningen, leefbaarheid en sociale cohesie is de recreatiesector van groot belang voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Na de stad Utrecht is de Utrechtse Heuvelrug de grootste toeristische bestemming in de provincie Utrecht, samen met Amersfoort zijn beide gebieden goed voor 80% van de totale provinciale gastvrijheidssector. Met 2 miljoen overnachtingen in hotels, op campings en in vakantieparken vindt ruim 60% van het verblijfsbezoek op de Heuvelrug plaats.

Om bewoners en bezoekers weer volop te laten genieten van de regio, stonden campagnes en andere activiteiten van het RBT in 2022 voor een groot deel in het teken van duurzaam herstel. “Samen met onze 600 regiopartners, de aangesloten gemeentes en de provincie hebben we er in 2022 alles aan gedaan om de gastvrijheidssector zo goed mogelijk te laten opveren. Vooral door de goede regiobrede en intensieve samenwerking hebben we er met elkaar uitgehaald wat er in zat. Ook de komst van La Vuelta Holanda naar de Heuvelrug heeft hier een enorme boost aan gegeven.”

“Als we willen dat de gastvrijheidseconomie blijft bijdragen aan een fijne leefomgeving, dan moeten we juist nu koers bepalen. Daarom hebben we in het afgelopen jaar samen met betrokken partners hard gewerkt aan een meerjarige agenda om de recreatiesector te laten herstellen en verder te versterken, met aandacht voor actuele onderwerpen als natuurbescherming, verduurzaming, het beter benutten van de ruimte die er is en het verbinden van onze vitale stads- en dorpskernen met bezoekers en buitengebieden. Onze ambitie is dat in 2030 iedere bewoner van de Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei direct of indirect profiteert van een evenwichtige, robuuste en verantwoorde bezoekerseconomie.” – aldus Robbert Schuurmans, directeur van RBT Heuvelrug en Vallei.

2022 was een bijzonder jaar

(foto’s: RBT Heuvelrug en Vallei).

“Het afgelopen jaar was om meer dan één reden een bijzonder jaar. Zo raasde La Vuelta Holanda over de Heuvelrug en bracht dit veel aandacht voor de regio, mooie initiatieven en reuring met zich mee. We namen voor eens en hopelijk voor altijd afscheid van de coronamaatregelen en durfden weer wat vooruit te kijken, met nieuwe uitdagingen in het verschiet.”

Eind 2022 nam RBT Heuvelrug en Vallei afscheid van Michiel van der Schaaf als directeur, die bij Delft Marketing aan de slag is gegaan. Robbert Schuurmans is begin 2023 welkom geheten als nieuwe directeur. Robbert: “Als we iets geleerd hebben in 2022 dan is het wel de waarde en kracht van het collectief. Door de regiobrede en intensieve samenwerking zorgen we voor een aantrekkelijke Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei voor bewoners, bezoekers en bedrijven. We kijken dan ook met goede moed en een positieve blik naar het jaar 2023, maar zijn zeker niet blind voor de uitdagingen die we voor ons hebben liggen.”

Een volledige terugblik van de recreatiesector op 2022 is te vinden op jaarverslag.opdeheuvelrug.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *