Grootste dagattracties hard geraakt, maar tonen begrip

De lockdown is opnieuw een zware tegenvaller voor de dagrecreatie in dit toch al lastige coronajaar. De Club van Elf toont begrip voor de maatregelen. Achter de schermen wordt wel druk gelobbyd omdat de structuur van de sector er voor zorgt de grote seizoensgevoelige attracties veel steunmaatregelen mislopen.

Kees Klesman, directeur van de Club van Elf, een samenwerkingsverband van 23 grotere dagattracties en musea, toont vooral begrip: “We snappen dat er maatregelen nodig zijn. Op dit moment moeten we in Nederland samen het aantal contactmomenten terugdringen om het coronavirus bestrijden. Ook de grote attracties hebben de afgelopen periode heel veel gedaan om de risico’s op verspreiding van het coronavirus te verkleinen. We hadden ervoor kunnen pleiten voor een uitzonderingspositie omdat er tot nu toe nog geen attracties als coronahaard zijn gevonden. Uitzonderingen zorgen echter voor onduidelijkheid. Vandaar dat we meewerken om de situatie zo snel mogelijk weer naar een veilig niveau te krijgen. In die situatie kunnen wij ons ook weer gaan richten op een gezonde bedrijfsvoering.”

Grote schade – relatief weinig compensatie

Ook al is de balans van afgelopen seizoen nog niet opgemaakt, nu al is het wel duidelijk dat de dagrecreatie zwaar is geraakt door de verplichte sluitingen, de beperking van het aantal bezoekers, de sluiting van de horeca en beperking van andere verdienmodellen. Ook de kosten zijn volgens Klesman flink opgelopen: “De parken en musea hebben flink moeten investeren om de inrichting coronaproof te maken. Daarnaast was er vaak extra personeel nodig. Daar stonden minder bezoekers en inkomsten tegenover. Ook deze laatste lockdown kwam voor veel parken als een onverwachte tegenvaller. De kosten voor de kerstaankleding zijn in veel parken inmiddels al gemaakt. Of denk aan het populaire winter-lichtfestival in Ouwehands Dierenpark of de Christmas Station in het Spoorwegmuseum. Alles stond al klaar.”

Klesman legt uit dat de dagrecreatieve organisaties vaak achter het net vissen als het gaat om compensatie door de overheid: “Onze achterban heeft natuurlijk gebruik gemaakt van de regelingen die beschikbaar waren. Door de specifieke kenmerken van de dagrecreatie, vooral de seizoensgebondenheid, konden de bedrijven niet optimaal gebruik maken van de NOW regeling. De TVL regeling is vooral gericht op MKB bedrijven, en biedt bedrijven met een hogere omzet relatief lage compensatie voor de geleden schade. We hebben dit in het lobbycircuit aangekaart, samen met o.a. HISWA RECRON, de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, Gastvrij Nederland en de evenementensector. Dat heeft echter niet veel opgeleverd. Ook hier snap ik de overwegingen van de overheid wel. Zij wilden generieke maatregelen met zo min mogelijk uitzonderingen om een snelle en efficiente uitvoering mogelijk te maken.”

Decembermaand belangrijk voor indoor attracties

Niet elk bedrijf heeft even veel last van de lockdown in december. Een dagattractie met een wintersluiting zal er bijvoorbeeld weinig last van hebben. In de wintermanden zijn vooral indoor attraaties in trek. Klesman: “Er zijn bij onze achterban organisaties die een kwart van hun omzet in december draaien. Neem bijvoorbeeld het Spoorwegmuseum of het Openluchtmuseum in Arnhem. Eigenlijk kennen vrijwel alle (indoor)musea in wel een goede decembermaand.

Evertjan de Rooij van het Spoorwegmuseum bevestigt de contatering van Klesman: “Vorig jaar trok het evenement Winter Station nog 70.000 bezoekers. In totaal ontvingen we in dat jaar 431.000 bezoekers. Dat geeft wel aan hoe belangrijke deze periode voor ons is. Dit jaar kunnen we de balans qua bezoekers inmiddels opmaken; We komen uit op 200.000 bezoekers.” De schade zit voor het Spoorwegmuseum niet alleen in een verminderd aantal bezoekers; ook de horeca heeft te lijden gehad van de maatregelen en verder mistte het spoorwegmuseum nog een belangrijk deel aan inkomsten uit de zakelijke markt voor bedrijfsevents. Lang niet al het verlies zal worden gecompenseerd. De Rooij: “Het Spoorwegmuseum heeft waar mogelijk financiële (overheids-)steun aangevraagd welke zal bijdragen aan het dempen van het verlies. Maar de teruglopende inkomsten hebben ook gevolgen voor het budget voor volgend jaar, we zullen fors moeten bezuinigen.”

Met dank aan:

Club van Elf

Spoorwegmuseum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *