Groeiende groep inwoners Gent (Be) bezorgd over toerismedruk in binnenstad

Een zeer ruimte meerderheid van de Gentenaars is trots op de status van Gent als populaire toeristenstad. Toch zijn er ook groeiende zorgen om de leefbaarheid van de binnenstad. Dat blijkt uit de derde editie van het Bewonersonderzoek in Gent.

Een grote meerderheid van de Gentenaars, zo’n 71 procent, vindt dat hun stad een toeristische bestemming moet blijven. 67 procent is fier op Gent omwille van de toeristische uitstraling van de stad. Wel geven meer Gentenaars aan dat ze overlast ervaren door toerisme (28% in 2021, 10,1% in 2017). Bijna de helft van de Gentenaars vindt het centrum overvol, tegenover een derde in 2017.  

Verschillende functies

Deze cijfers bevestigen dat een groeiende groep Gentenaars begaan is met de leefbaarheid van de stad en belang hecht aan een evenwicht tussen de verschillende functies van de stad, zoals wonen, werken, studeren…

Het stadsbestuur nam al verschillende initiatieven vanuit de visie op leefbaarheid in Gent en spreiding van toerisme: bijvoorbeeld de vakantiewoningenstop, nieuwe voetgangersbewegwijzering en routes buiten de kuip, de ontwikkeling van een logiesspreidingsplan… In 2022 zal er een vierde participatiemoment georganiseerd worden, waar Gentenaars en professionals het toeristisch beleid mee kunnen inspireren.

Impact van corona

Mogelijks leidde de terugval van het toerisme in Gent tot een veranderde perceptie van rust en drukte in het centrum. 22% van de Gentenaars geeft aan negatiever te staan tegenover toerisme omwille van de coronacrisis. Ongeveer de helft (46%) geeft aan een jaar met minder toeristen als aangenaam ervaren te hebben. De coronapandemie lijkt bij te dragen aan de roep naar een duurzaam en evenwichtig toerisme.  

Derde editie 

De derde editie van het Bewonersonderzoek, na 2017 en 2019, kadert in een samenwerking met Toerisme Vlaanderen en de andere Vlaamse Kunststeden Antwerpen, Brugge, Leuven en Mechelen. 1.200 Gentenaars werden bevraagd in het najaar van 2021. 

Bron en meer informatie: Gemeente Gent

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *