Gestage groei oppervlakte recreatieterrein in Nederland

Uit cijfers van het CBS blijkt dat een steeds groter oppervlakte in Nederland wordt gebruikt als recreatieterrein. Met name de categorieën ‘park en plantsoen’ (+23%) en ‘verblijfsrecreatie’  (+15%) zitten in de periode 1996 – 2008 de lift. De oppervlakte natuur bleef nagenoeg gelijk. (+1,3%) Met name de landbouw loopt terug en wordt in veel gevallen vervangen door bebouwing.

Recreatief gebruik toegenomen

Het CBS schetst in haar cijfers een beeld van het grondgebruik in 2008. De beschikbare cijfers gaan terug tot 1996.

De cijfers:
Het totale oppervlakte aan recreatieterrein steeg in de periode 1996 – 2008 met 13,3% tot 97.659 ha.

Uitgesplitst naar deelgebieden:

 

Dagrecreatief terrein Verblijfsrecreatief terrein
ha ha
1996 9951 100,00% 18401 100,00%
2000 10255 103,05% 19131 103,97%
2003 10607 106,59% 20293 110,28%
2006 10601 106,53% 20694 112,46%
2008 10491 105,43% 21218 115,31%

 

Park en plantsoen Sportterrein
ha ha
1996 22672 100,00% 31081 100,00%
2000 24011 105,91% 31484 101,30%
2003 26675 117,66% 32218 103,66%
2006 27716 122,25% 33394 107,44%
2008 27989 123,45% 34121 109,78%

 

meer oppervlakte voor verblijfsrecreatie (Eemhof, Flevoland)

Grote groei campings en bungalowparken

In 12 jaar tijd is er een oppervlakte van 2817 ha aan verblijfsrecreatie bijgekomen; ruim 15%. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de recreatiemarkt. Met name in Zeeland, Gelderland en Drenthe is er veel oppervlakte aan campings en bungalowparken gekomen. Onderstaande cijfers geven het aantal ha aan verblijfsrecreatie weer per provincie inclusief de absolute groei in ha en de procentuele toename.:

Verblijfsrecreatie
gr fr dr ov fl gl ut nh zh zl nb li
1996 340 1344 1714 1877 568 3827 701 1548 1236 1696 2267 1284
2000 364 1421 1776 1907 615 3988 719 1592 1279 1830 2301 1338
2003 418 1467 1942 2035 615 4234 670 1740 1343 2023 2397 1410
2006 428 1531 2003 2101 618 4212 701 1762 1381 2089 2413 1455
2008 444 1601 2072 2166 622 4262 704 1792 1385 2187 2467 1515
toename 104 257 358 289 54 435 3 244 149 491 200 231
in% 131% 119% 121% 115% 110% 111% 100% 116% 112% 129% 109% 118%

 

Bos, natuur en landbouwgebied

Met name natuurgebieden worden voor een belangrijk deel gebruikt als recreatiegebied. De totale oppervlakte is in 2008 berekend op 485.000 ha. Dat is bijna vijf keer zoveel als de totale oppervlakte in de categorie recreatiegebieden. De totale oppervlakte natuur is in 2008 met 1,3% gestegen t.o.v. 1996.

Agrarisch terrein Bos en open natuurlijk terrein
ha ha
1996 2360382 100,00% 478396 100,00%
2000 2326047 98,55% 483463 101,06%
2003 2304074 97,61% 484090 101,19%
2006 2285799 96,84% 484024 101,18%
2008 2275827 96,42% 485003 101,38%

 

Het bebouwd terrein neemt al jaren gestaag toe (nu 8,3%) en dat gaat vrijwel allemaal ten koste van landbouwgrond. Bij nieuwe bebouwing hoort ook infrastructuur. Het verkeersterrein is toegenomen met ruim 1 100 hectare.

Meer informatie: www.cbs.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *