Gemeente Emmen blijft voorlopig aandeelhouder van Wildlands

De gemeente Emmen heeft besloten Wildlands in eigendom te houden en de exploitatie ervan voorlopig door de huidige organisatie te laten uitvoeren. De gemeente onderkent daarmee nadrukkelijk de betekenis van Wildlands voor Emmen, dat van oudsher een belangrijk deel van zijn identiteit en aantrekkingskracht ontleent aan het zijn van een groene, dierenparkstad.

Het is bovendien een maatschappelijk erfgoed, waarvan velen tot in de wijde omgeving vinden dat dat niet verloren mag gaan. Wildlands zal op eigen kracht vernieuwingen doorvoeren die hopelijk tot het gewenste streefaantal van 1 miljoen bezoekers zullen leiden. Dat is bovendien een omvang die nodig is om het verdienmodel van verblijfsrecreatie op te starten. Uiteraard kan de organisatie in de tussentijd zelf experimenteren en ervaring opdoen met het op kleine schaal en exclusief aanbieden van overnachtingen op en bij het dierenpark.

De verhuizing van het oude dierenpark Emmen en het ontwikkelen van het concept ‘Wildlands’ op een nieuwe locatie is op z’n zachts gezegd, ‘niet zonder strubbelingen verlopen’. De gemeente Emmen was op organisatorisch en financieel vlak altijd al sterk betrokken bij de ontwikkelingen. Sinds 2018 is de gemeente, na een reddingsoperatie, volledig eigenaar van het park. Gelukkig heeft het park, onder leiding van Erik van Engelen, de weg omhoog weer teruggevonden.

De gemeente is inmiddels in een nieuwe situatie terecht gekomen. Er is weer toekomstperspectief, maar op welke manier moet het pad naar de toekomst worden ingevuld. De gemeente klopte aan bij Bureau Ginder met een reeks aan lastige dilemma’s, maar ook de vraag naar het groeipotentieel voor de recreatieve parel van het Noorden: “Gooi je de handdoek in de ring en neem je je verlies? Zie je kans om investeerders en samenwerkings- of overnamepartners te vinden waardoor je het tij kunt keren? Of blijft de maatschappelijke waarde voor de lokale en regionale gemeenschap het grootste goed? En kies je er daarom voor om eigenaar te worden van de grootste toeristische attractie?”

De gemeente Emmen kiest voorlopig voor het laatste. En doet dat op basis van uitgebreide verkenningen en het zorgvuldig wegen van financiële, economische én maatschappelijke belangen.

Meer informatie: Waarom de gemeente Emmen uiteindelijk heeft besloten om eigenaar van Wildlands te blijven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *