Gemeente Asten sluit per direct Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer

De Oostappen Groep van Peter Gillis moet het vakantiepark Prinsenmeer in Ommel per direct sluiten. Dat heeft de gemeente Asten besloten op basis van een Bibob rapport over de onderneming. Prinsenmeer is het eerste vakantiepark, van waaruit de budget-vakantieketen van De Oostappen Groep ooit is begonnen. De gasten op het park, en degenen die al geboekt hebben, blijven in grote onzekerheid achter.

Eerder werd op basis van een Bibob rapport de horecavergunning in het Arnhemse park en het Zuid-Limburgse Baarlo ontnomen en kon Gillis een nieuwe camping in Valkenburg niet exploiteren.

Aanleiding: een bibob onderzoek

Aanleiding voor de sluiting is een Bibob-onderzoek. Via een Bibob-onderzoek wordt bekeken of er een ernstig gevaar bestaat dat een vergunning wordt misbruikt. Als hiervan sprake is, kan de gemeente de vergunning weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Op het Bibob-onderzoek rust geheimhouding. Dit betekent dat de gemeente over de inhoud van het onderzoek niets naar buiten mag brengen.

De procedures met betrekking tot de vergunningen lopen al enige tijd. Op basis van een advies van het Landelijk Bureau Bibob zijn op 25 mei 2023 aan Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer voornemens uitgereikt om de vergunningen in te trekken en te weigeren. Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer heeft daartegen zienswijzen (reacties) ingediend, maar deze hebben geen aanleiding gegeven om tot een ander besluit te komen. Daarom hebben het college en de burgemeester nu besloten om de vergunningen definitief in te trekken en te weigeren. Tegen dit besluit kan bezwaar en vervolgens beroep en hoger beroep worden ingesteld.

Gemeente trekt alle vergunningen per direct in

Met het intrekken van alle mogelijk vergunningen maakt de gemeente Asten een verdere exploitatie onmogelijk. Het betreft de reeds verleende Alcoholwetvergunning en horeca-exploitatievergunning voor de centrale horecavoorziening en vergunningen in de categorie milieu (omgevingsvergunning). Daarnaast heeft de burgemeester besloten de in mei aangevraagde vergunning voor het mogen exploiteren van het recreatiepark te weigeren.

Veel onduidelijkheid voor de gasten

Voor de gasten op het park, of degenen die een reservering hebben gemaakt, is er veel onduidelijkheid. Het besluit is door de gemeente genomen op 4 december en als eerste gecommuniceerd met het management van de Oostappen Groep. Mensen die op dit moment op het park verblijven hebben daarmee zeer weinig tijd om actie te ondernemen. De gemeente Asten heeft op haar website een pagina met ‘Veel gestelde vragen‘, maar daarin wordt vooral doorverwezen naar De Oostappen Groep. Zelfs op een eenvoudige vraag: “Gaat mijn vakantie nog door?” durft de gemeente geen ‘nee’ te zeggen (want zij hebben het park per direct gesloten), maar wordt doorverwezen naar de receptie van Oostappen Prinsenmeer. Op de website van de Oostappen Groep (d.d. 7-12-2023) wordt geen informatie verstrekt over de nieuw ontstane situatie. Het is zelfs nog mogelijk om een reservering te maken voor het seizoen 2024.

Er is ook een sterk vermoeden dat er op het park ook vele mensen voor langere tijd verblijven. Voor hen heeft de gemeente de boodschap: “Bewoning is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Afgelopen maanden hebben er diverse controles plaatsgevonden en zijn alle chalets gecontroleerd. Op 3 oktober 2023 is een brief op het park verspreid waarin dit ook staat. In de brief is ook geadviseerd om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. Sindsdien hebben we nog meer controles op het park uitgevoerd om vast te stellen hoe de situatie met betrekking tot bewoning is. Begin 2024 neemt het college van B&W een besluit over hoe hiermee om te gaan.”

De gemeente geeft bij de ‘veelgestelde vragen’ aan dat zij zelf geen alternatieven (woonruimte) voorhanden hebben. Dat is best wrang, midden in de winterperiode. Een groep chaleteigenaren van het vakantiepark kwam op donderdag 7 december verhaal halen bij de wethouder van de gemeente Asten.

Meer informatie: Statement Gemeente Asten

We hebben nog een reactie gevraagd aan de Oostappen Groep. Zodra daar een antwoord op binnenkomt, vullen wij dit artikel verder aan.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *