Gelderland organiseert gebiedsgesprekken over recreatie-zonering Veluwe

De Provincie Gelderland heeft, in overleg met bewoners en ondernemers, een nieuw recreatieplan ontworpen voor de Veluwe. Met dit zoneringsplan moet de balans tussen natuur en recreatie worden verbeterd. Het plan vormt ook de basis voor gesprekken die de provincie aangaat in de regio.

Glamping op de Veluwe

Uitgangspunt van het nieuwe zoneringsplan is dat de kwetsbare Veluwse natuur wordt ontzien en goede recreatie mogelijk blijft. De provincie, terreinbeheerders en gemeenten werken daarin nauw samen. Een unieke samenwerking op deze schaal.

De zoneringskaart geeft in grote lijnen weer op welke plek meer nadruk ligt op recreatie en op welke plek meer op natuur. Bij de kaart horen zoneringsmaatregelen om dat te bereiken. Op flinke delen van de Veluwe komt de zonering al in grote lijnen overeen met de huidige inrichting en het gebruik van de terreinen en zal men geen of weinig verandering gaan ervaren. Op een aantal plekken zijn de maatregelen wat ingrijpender, maar voorop staat dat de Veluwe toegankelijk en beleefbaar blijft.

Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de komende 10 jaar richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. Er is volgens de provincie een blijvende samenwerking nodig in het zoeken naar oplossingen die zorgen voor natuurbehoud en voor behoud van de grote recreatieve belevingswaarde van de Veluwe.

Meer informatie: https://sprekend.gelderland.nl/recreatiezonering/default.aspx

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *