Gastvrij Nederland: Verminder regels, Creëer ruimte, en Versnel herstel

Deze eenvoudige maar zeer actuele oproep doet Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, aan de Kamerleden op de dag waarop het de minister van Economische Zaken debatteert met de Tweede Kamer over regeldruk.

Ondernemers in de gastvrijheidssector zijn keihard geraakt door de Coronacrisis. Voor de bedrijven in deze sector is het van groot belang dat zij zo snel mogelijk hun verdienvermogen weer op peil kunnen brengen. Enerzijds omdat er bijvoorbeeld nog een belastingschuld moet worden afgelost of de lege pensioenpot moet worden aangevuld. Anderzijds omdat ze de komende jaren fors zullen moeten investeren in de ontwikkeling en innovatie van het toeristische zakelijke/recreatieve aanbod. “Het verminderen van de veel te hoge regeldruk in Nederland betekent per direct een aanzienlijke kostenbesparing”, aldus Van Wijk. En die is broodnodig om zowel de benodigde investeringen alsook de nog uitstaande belastingschulden te kunnen opbrengen.

Gastvrij Nederland juicht daarom de afspraak uit het regeerakkoord toe, waarbij ingezet wordt op een meetbare aanpak van de regeldruk voor het mkb. Wij ondersteunen het voorstel van MKB-Nederland voor een nieuw meetbaar regeldrukprogramma voor het mkb, waarbij gekozen wordt voor een selectie van indicatorbedrijven (zie factsheet (pdf)).

“Laat het kabinet zich nu echt inzetten voor het ondernemerschap in de sector”, besluit Van Wijk, “dan zorgen wij wel voor de recreatie, ontspanning, ontmoeting, cultuur, sport en educatie”.

Prioriteiten aanpak regeldruk gastvrijheidssector:

  • Gastvrij Nederland steunt het voorstel van MKB-Nederland om met indicatorbedrijven te werken, waaronder het indicatorbedrijf hotel met restaurant.
  • Dit houdt concreet in: 1. een nulmeting, 2. een reductietarget van -20% regeldruk en 3. van elke nieuwe (potentiële) regelgeving wordt de werkbaarheid/ proportionaliteit in kaart gebracht voor het indicatorbedrijf hotel met restaurant.
  • Bijschrijfverplichting Alcoholwetvergunning wordt op korte termijn zonder uitzonderingen geschrapt (zie Zwartboek II MKB-Nederland).

Meer informatie: www.gastvrij-nederland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *