FPG introduceert: het Boerenlandgoed

In de stikstofdiscussie wordt o.a. gekeken naar een andere invulling van het landbouwareaal, waarbij minder stikstof wordt uitgestoten. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) lanceert het idee om ‘Boerenlandgoederen’ te ontwikkelen, waarbij o.a. recreatie een onderdeel van het bedrijfsmodel kan zijn.

Landbouwsector in transitie

De richting van de transitie die volgens FPG moet worden ingezet is die naar meer grondgebonden en natuurgerichte bedrijven die minder emissies veroorzaken. Dat is mogelijk door een aantal verschillende maatregelen, die moeten leiden naar extensiever
gebruik van grond en minder veedichte gebieden nabij Natura 2000-gebieden. Stimuleren van investeringen in innovaties, waar mogelijk door bedrijven die de
bedrijfsvoering verbreden met andere functies zoals recreatie, draagt daaraan bij.

Boerenlandgoederen

In het overleg met de overheid introduceert FPG een kansrijk bedrijfsmodel: het Boerenlandgoed, dat rust op dezelfde pijlers als een traditioneel landgoed: landbouw, natuur, landschap en toegankelijkheid. Voor het slagen van Boerenlandgoederen is het van belang dat deze onder de werking van de Natuurschoonwet komen, net zoals
de klassieke landgoederen.

FPG wijst ook op de noodzaak van een passende waardebepaling van ‘landschapsgronden’. In de praktijk zullen deze doorgaans een lagere dan gebruikelijk opbrengst hebben. Een aanpassing van de waarde door compensatie/afwaardering en passende pachtvoorwaarden voor pachters zijn noodzakelijk.

Bron en meer informatie: www.grondbezit.nl

Zie ook artikel op Grondbezit.nl: Nederland moet aan het landgoedmodel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *