Europese opleiding HECTOR geeft toerisme-professionals kennis over industrieel erfgoed

Het doel van het HECTOR-project is ambitieus: het verzorgen van een gespecialiseerde Europese opleiding over industrieel erfgoed en industrieel toerisme voor personen actief in de toeristische sector of personen die een functie in deze sector nastreven.

Hotelkamer in een hijskraan in Amsterdam-Noord

Gedacht wordt bv aan touroperators, medewerkers van toeristische diensten, gidsen, evenals studenten uit verschillende richtingen die later een tewerkstelling in toerisme verhopen.

Het project gaat ervan uit dat industrieel erfgoed kan bijdragen tot de opwaardering van steden en regio’s. Het industrieel erfgoed, kan er nieuwe toeristenstromen doen ontstaan en zo werkgelegenheid en economische ontwikkeling bevorderen. Industrieel erfgoed leidt op veel plekken tot de productie of herleving van culturele diensten en goederen. De industriële geschiedenis vormt een belangrijke achtergrond voor de samenleving van vandaag en de sporen daarvan getuigen van de wijze waarop techniek, economie, handel en transport sedert het begin van de industriële revolutie grenzen overschreden en zo een basis legden voor de het ontstaan van een Europese ruimte.

In vele landen groeide dat verleden uit tot een sterke nieuwe vorm van thematoerisme – waarbij oude mijnen, traditionele bedrijven, industriële en technische musea, kanalen en historische spoorwegen, oude ambachten en producten, e.d.m. steeds grotere aantallen
bezoekers weten te verleiden.

HECTOR wordt gecoördineerd door de Unie van gemeenten van Amiata en Val d’Orcia
(Italië). Partners zijn afkomstig uit Spanje, Slovenië, Bulgarije, Oostenrijk en Duitsland, aangevuld door EFAITH (Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed). In Vlaanderen is de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie partner van EFAITH.

De deelnemers aan de opleiding zullen uit verschillende Europese landen afkomstig zijn. Voor de studenten zal de internationale context een extra gelegenheid zijn om in nauw contact met andere Europese instellingen activiteiten uit te voeren, standpunten uit te wisselen en bij te dragen aan de totstandkoming van een sterkere en duurzame Europese identiteit.

Zoals de Erasmus+-projecten voorschrijven, is HECTOR erop gericht de integratie in de beroeps- en arbeidswereld te vergemakkelijken: het project is bijzonder nuttig voor de
toeristische sector en biedt theoretisch advies, rechtstreeks contact met deskundigen op dit gebied en een vernieuwende invalshoek voor toeristische producten op basis van de industriële archeologie.

De opleidingsinstrumenten van het project bestaan uit een combinatie van traditionele en nieuwe technologieën: een theoretische online cursus gevolgd door een praktijkcursus van een week (zomercursus). De online-cursus is beschikbaar sedert 1 maart 2022. Iedereen die zulks wenst kan daar zonder uitzondering aan deelnemen.

Aan het einde van de online-cursus (voor 15 juni) kunnen de deelnemers hun kennis testen aan de hand van een reeks multiple-choice vragen. De geslaagden krijgen een certificaat van deelname en kunnen deelnemen aan de selectie voor de zomercursus.

Die vindt plaats van 12 tot 18 september 2022 in Italië, in Amiata/Abbadia San Salvatore, nabij Siëna, binnen de gebouwen van een belangrijke en indrukwekkende industriële archeologische site, een oude kwikmijn die ook ondergronds te bezoeken is en mijnen in de omgeving. Deelname aan deze zomercursus is voorbehouden aan personen tussen 18 en 30 jaar oud, die in een van de landen van de Europese Unie wonen, een gemiddelde kennis van het Engels hebben en slaagden in de selectieproef.

De zomercursus bestaat uit een intensieve cursus van een week, die volledig in het Engels wordt gegeven. Hij omvat, naast diverse opleidingsactiviteiten, ontmoetingen met deskundigen uit de toeristische sector en voor het project relevante instellingen, en o.m. bezoeken aan het mijnmuseum in Abbadia.

Meer informatie: www.hector-training.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *