EUREGIO project verbindt Duits en Nederlands aanbod waterrecreatie

Op 18 juli jl. werd in waterrecreatiegebied de Gouden Ham de startbijeenkomst gehouden van het EUREGIO project ‘Waterrecreatie langs Rijn en Waal’. Burgemeester Steenkamp van de Gemeente West Maas en Waal gaf de essentie van het project al in het welkomstwoord aan. Geen focus leggen op de grenzen van een gebied maar bezoekers aantrekken door middel van kwalitatief aanbod.

Het watertoeristische aanbod van de regio is duidelijk aanwezig aan zowel de Duitse als de Nederlandse kant, maar wordt tot heden separaat van elkaar vermarkt. Binnen dit project wordt het aanbod van watertoerisme in de regio Rijn-Waal voor het eerst gebundeld en via moderne communicatiekanalen en instrumenten regionaal, nationaal en internationaal vermarkt. De eerste resultaten van het project, waaronder website, video’s en digitaal kaartmateriaal, werden tijdens de startbijeenkomst gepresenteerd.

Het project ‘Waterrecreatie langs Rijn en Waal’ is een samenwerking tussen toeristisch-recreatieve actoren zoals bedrijfsleven, organisaties en gemeenten. Zij vormen samen het toeristisch-recreatieve waterrecreatienetwerk Rijn-Waal. De gezamenlijke doelstelling van het project is om het profiel van de regio als waterrecreatie bestemming aanzienlijk te versterken.

Op de startbijeenkomst werd zowel door de heer Kamps, directeur van Euregio Rijn Waal, als door de directeur van EAW Kreis Wesel, de heer Düchting onderschreven dat dit project een opstap is voor meer samenwerking. “Met het bundelen van het aanbod en het creëren van aantrekkelijke producten, kunnen we de grens vervagen en consumenten kunnen verleiden tot een bezoek in de regio langs de Rijn en Waal.”aldus Richard de Bruin, directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland.

Het project ‘Waterrecreatie langs Rijn en Waal’ wordt in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door EAW Kreis Wesel en het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland. Het wordt begeleid door het programmamanagement van EUREGIO Rijn Waal.

Bron: persbericht RBT Rivierenland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *