Eerste publicatie over programma ‘bewonersprofijt’ van het NBTC

In diverse regio’s ontstaat weerstand tegen toerisme doordat bewoners er meer overlast van ondervinden dan profijt. Het NBTC gaat in de komende jaren bekijken hoe deze balans kan worden hersteld, met als ambitie: ‘In 2030 moet iedere Nederlander profiteren van toerisme’. Een eerste publicatie, met daarin een verkenning van de problematiek, verscheen deze maand.

Foto: Pretwerk @ Marken

Samen met partners brengt het Nederlands Bureau voor toerisme en Congressen (NBTC) het programma Bewonersprofijt in kaart. De koplopersgroep van het programma publiceerde onlangs de eerste bevindingen. Keuzes maken (welke?) en reguleren van de bezoekersstroom zijn daarbij de belangrijkste instrumenten waarmee het profijt voor de lokale bevolking kan worden beïnvloed.

In dit eerste verkennende rapport komen drie Nederlandse cases aan bod: Ameland (die het eiland meer autovrij wil maken), Marken (met een convenant om de toeristenstroom te reguleren) en Het Boerderijenfonds (die historische boerderijen wil behouden met een nieuwe toekomstperspectief).

In de publicatie vind je onder andere de afbakening van het onderwerp bewonersprofijt en je krijgt inzicht in ontwikkelopgaven waar bezoekers een bijdrage aan kunnen leveren. Ook staan er concrete voorbeelden in van bestemmingen die positieve effecten voor de gemeenschap en individuele bewoners realiseren.

.

Bron en meer informatie: www.nbtc.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *