Één branchevereniging voor speeltuinen, kinderboerderijen en kindervakanties

Vanaf 1 januari 2022 gaan stichting Steunpunt Kindervakanties (SKV) en NUSO (Landelijke organisatie voor Speeltuinwerk) verder als één brancheverenigingonder de naam: LOS. De vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) sluit zich hierbij aan als collectief lid.

Het gezamenlijke doel: voor élk kind toegang tot een veilige speeltuin, kindervakantiekamp of stads- of kinderboerderij.

Alle drie de organisaties zetten zich altijd al in voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. Dave Ensberg (directeur-bestuurder NUSO en Jantje Beton): “Na 90 mooie jaren veranderen we de naam van NUSO. We zijn er straks namelijk niet alleen voor speeltuinen, maar ook voor kindervakantieorganisaties, stads- en kinderboerderijen en al hun vrijwilligers en medewerkers. Samen zetten we ons in voor de ontwikkeling van kinderen in hun vrije tijd. Hierbij hebben we extra aandacht voor kinderen in kwetsbare posities en andere doelgroepen die graag een bezoek brengen aan een van onze lokale voorzieningen. Deze samenwerking voelt zeer natuurlijk en logisch. Ook van de verbinding van LOS met Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton gaan alle partners en achterbannen profiteren. Dit is een win-win-win-situatie!”

Continuïteit en grotere maatschappelijke impact

In het belang van de kinderen kiezen de partijen voor de continuïteit en kwaliteit van hun projecten, activiteiten en andere diensten, die hun achterban aan kinderen (en hun gezinnen c.q. sociale omgeving) bieden. Met deze nauwe samenwerking kunnen de jeugdorganisaties een grotere maatschappelijke impact maken. Jitske Heeg (voorzitter SKV): “We zijn blij dat we de krachten kunnen bundelen om vakantieorganisaties en -kampen te ondersteunen. Samen kunnen we nog meer kinderen fijne ervaringen laten opdoen. Laten we samen LOS gaan!’”.

Sterkere belangenbehartiging

“Om bijvoorbeeld effectiever te zijn in de belangenbehartiging richting de Rijksoverheid, kunnen wij nu als één brancheorganisatie naar buiten treden. Ook hebben we een grotere slagkracht op het gebied van fondsenwerving, inkoop en kennisuitwisseling.  Met deze bundeling van krachten willen we ervoor zorgen dat we onze leden nóg beter van dienst kunnen zijn. Deze nieuwe organisatie sluit overigens naadloos aan bij ons motto: Groot en klein, samen sterk!”, vertelt Connie Raaijmakers (voorzitter vSKBN).

Voor het Steunpunt Kindervakanties (54 leden) en NUSO (560 leden) betekent dit dat zij vanaf 1 januari 2022 verder gaan als één branchevereniging voor speeltuinen en kindervakantieorganisaties. De leden van de vereniging vSKBN (220 leden) zullen vanaf volgend jaar als collectief lid gebruik maken van de diensten van LOS.

Meer informatie:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *