Druktemonitor wordt weinig meer gebruikt

Uit een evaluatie van de provincie Utrecht blijkt dat de Druktemonitor, die tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis werd gelanceerd, steeds minder wordt gebruikt. Voor het spreiden van mensen in natuur- en recreatiegebieden heeft dit instrument dus steeds minder nut.

De provincie Utrecht is tijdens corona gestart met de Druktemonitor. Het doel van de monitor is om te laten zien waar en wanneer het druk is en welke alternatieven er zijn. In eerste instantie werd gebruik gemaakt van informatie van lokale experts, zoals terreinbeheerders, boswachters en BOA’s, die de locaties goed kennen. Later zijn data over het aantal personen in gebieden aan de monitor toegevoegd .

Er is nu geëvalueerd hoe vaak de monitor is geraadpleegd en of de monitor heeft bijgedragen aan het doel: betere spreiding van recreanten. Bij de start en bij extra publiciteit steeg het aantal gebruikers, maar gemiddeld is het aantal gebruikers te beperkt gebleven. Toch heeft het project ook positieve effecten gehad: de monitor werkte als een katalysator voor de samenwerking op het gebied van spreiding tussen overheden, terreinbeherende organisaties en marketingorganisaties.

De provincie stopt met de monitor, maar ondersteunt wel de marktpartijen in hun vernieuwde opzet en doorontwikkeling.

Pilot

De Druktemonitor is als pilot gestart in samenwerking met het Routebureau Utrecht, RBT Heuvelrug en Vallei, Utrecht Marketing, Visit Utrecht Region en de Veiligheidsregio Utrecht. Vanaf de start is samengewerkt met  andere marketingorganisaties, terreinbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap en gemeenten.

Bron: Provincie Utrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *