Diergaarde Blijdorp sluit 2020 af met een miljoenentekort

Blijdorp stevent dit jaar af op slechts 823.000 bezoekers, circa 600.000 bezoekers minder dan begroot. Dit zorgt voor een omzetverlies van zo’n 13 miljoen euro. De gemeente Rotterdam heeft een lening beschikbaar gesteld van 10 miljoen om de continuïteit van de Diergaarde te waarborgen.

Een voorwaarde is dat Blijdorp moet reorganiseren om het bedrijf gezond te houden en de kosten mee te kunnen laten veren met de opbrengsten en aantallen bezoekers. Dit kan betekenen dat er tientallen arbeidsplaatsen verloren gaan. De reorganisatie is echter nog in volle gang en zal in de loop van volgend jaar zijn afgerond.

Diergaarde Blijdorp heeft een beroep gedaan op de NOW-regelingen. Er is uitstel van betaling gezocht bij grote leveranciers en de kredietmogelijkheden zijn verruimd. Ook is er een uitgavenstop voor alle niet direct essentiële kosten. Alleen het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd en er wordt zo veel mogelijk met eigen personeel gewerkt.

Masterplan kon in de ijskast

2020 is voor Diergaarde Blijdorp een jaar om snel te vergeten qua bezoekersaantallen en inkomsten. Erik Zevenbergen, directeur Diergaarde Blijdorp: “In maart presenteerde wij vol vertrouwen het Masterplan ‘Blijdorp 2030’ met ambitieuze plannen voor het komende decennium. De instandhouding van Blijdorp als cultureel erfgoed stond hierbij voorop met als speerpunten natuurbehoud, dierenwelzijn, onderzoek, educatie, onze 21 rijksmonumenten en een klimaatpositieve en circulaire bedrijfsvoering. Kort daarop brak de corona-pandemie uit.”

Blijdorp voerde in goed overleg met de veiligheidsregio allerlei maatregelen door om een veilig dagje uit te kunnen blijven garanderen. Juist in coronatijd bleek de behoefte bij het publiek groot om te kunnen ontspannen in de buitenlucht. Toch moest de Diergaarde noodgedwongen drie keer haar poorten sluiten, in totaal ruim vier maanden en voor zover we nu kunnen overzien tot 19 januari 2021. Tijdens de openstellingen was de tuin beperkt toegankelijk voor bezoekers. De verzorging van de unieke planten en dieren ging gewoon door terwijl de inkomsten grotendeels ontbraken. Veel mensen zijn Blijdorp blijven steunen met een abonnement of een donatie.

Steunacties

Blijdorp bleef niet bij de pakken neerzitten en organiseerde diverse succesvolle acties waarbij mensen hun favoriete dierentuin kunnen steunen en zelf ook iets leuks in het vooruitzicht hebben. Voorbeelden zijn de zorgactie ‘Samen staan we sterk’ waarbij Blijdorp de zorg en kwetsbare kinderen een hart onder de riem wilde steken door bij iedere verkochte entreekaart er een aan hen te schenken. Deze actie werd opgevolgd door de Blijdorpert campagne waarbij fans werden opgeroepen om als een echte ‘Blijdorpert’ de Diergaarde te steunen. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Eind november startte de allereerste Blijdorp loterij. Nu al een groot succes! Tot 5 januari volgend jaar kun je loten kopen (op = op) en fantastische prijzen winnen zoals een overnachting in de Diergaarde of een dag meewerken in de dierverzorging.

Bron en meer informatie: www.diergaardeblijdorp.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *