Diergaarde Blijdorp al weer bijna terug op pré-corona niveau

Het jaar is weliswaar nog niet afgesloten, maar met de kerstvakantie nog voor boeg, verwacht de Diergaarde het jaar positief af te sluiten met ruim 1.4 miljoen bezoekers (in 2019, voor corona, was dit ruim 1.5 miljoen).

De dierentuin spreekt van een mooi resultaat. Door de coronasluiting mochten de poorten pas op 26 januari 2022 weer open. De omzet in de horeca en winkels steeg zelfs enigszins ten opzichte van 2019.

Begin dit jaar ontving Blijdorp de gouden ANWB Award voor ‘Leukste uitje van Nederland’. Absoluut een opsteker en een sprankelende aftrap van dit jubileumjaar: 165 jaar jong! Begin van de zomer werd de aftrap gevierd van het 165-jarig jubileum met de feestelijke opening van het Himalayagebied. Dit nieuwe thuis voor de kleine panda’s en kuifherten kent als hoogtepunt de Bergdierenrots. Dit rijksmonument kon compleet worden gerestaureerd dankzij volledige externe financiering. Voor de twee hoofdbewoners coördineert Blijdorp al jaren het internationale populatiemanagement programma en werkt samen met het Red Panda Network om de dieren in Nepal te beschermen. Als kers op de taart werden er ook nog twee panda’s geboren.

de bergdierenrots in het nieuwe Himalayagebied

Ambities Masterplan 2030

Net voor de coronacrisis presenteerde Diergaarde het Masterplan 2030: ‘Natuurlijk in Blijdorp’. Dit plan met ambities blijft de leidraad voor toekomstige ontwikkelingen. Het afgelopen jaar is het park volop bezig geweest om de plannen verder aan te scherpen en toe te werken naar het ‘nieuwe normaal’, ook al weet niemand nog precies wat dit betekent voor de toekomst. Blijdorp is er van overtuigd dat zij op de goede weg is met haar missie om dier- en plantsoorten te behouden, om de natuur te beschermen en waar mogelijk te herstellen. De maatschappij staat op een keerpunt waarbij Blijdorp nu juist kan en wil doorpakken naar een duurzame wereld.

Rijksmonumenten

De financiering van het onderhoud en de restauratie van de rijksmonumenten, in het bijzonder de Rivièrahal, zal veel aandacht opeisen. Daarbij is de bijdrage van 18 miljoen die door de gemeente Rotterdam is toegezegd een belangrijke eerste stap. Dit omvangrijke project zal in fasen worden uitgevoerd waarbij wordt gestart met de botanische Victoriaserre.

Uitbreiding olifantenverblijf

Ook de uitbreiding van het olifantenverblijf staat de komende jaren centraal. Het nieuwe schetsontwerp begint al definitieve vormen aan te nemen. Hoge welzijnsnormen en natuurbehoud zijn hierin leidend. Sinds 1991 coördineert Blijdorp het Europese stamboek van de Aziatische olifant (EEP). De wens is om het huidige verblijf flink uit te breiden om onder andere een bullengroep te huisvesten. Een aantal verbeteringen voor dierwelzijn zijn al mogelijk gemaakt dankzij de Vereniging Vrienden van Blijdorp die dit jaar een speciale doorgang naar het buitengebied mogelijk hebben gemaakt.

Financiën en samenwerking

De komende jaren zijn de uitdagingen voor Blijdorp groot en heeft het park te maken met veel onzekerheden. Zo heeft ook Blijdorp te maken met een fikse stijging van de energiekosten en wellicht zelfs een verdubbeling, ondanks onze duurzame investeringen in een warmte-koudeopslag (WKO) voor de klimaatregulatie van het Oceanium en zonnepanelen op het dak van het Oceanium. De capaciteitsdruk op de organisatie is nog steeds voelbaar maar de organisatie merkt ook dat ze weer stappen vooruit maakt. Er is weer veel positieve energie. Nog meer dan ooit wordt de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en externe partijen om al de ambities waar te kunnen maken.

Vanwege de stijging van alle kosten en een periode van drie jaar zonder tariefswijzigingen, is Blijdorp genoodzaakt om de tarieven te verhogen.

Bron en meer informatie: www.diergaardeblijdorp.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *