Nederlandse hoteliers verwachten verdere groei

Het optimisme onder de Nederlandse hoteliers is opnieuw toegenomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Horwath HTL. Het sentiment ligt op het hoogste niveau sinds 2011. Ruim driekwart van de hoteliers verwacht in 2016 een hogere omzet te behalen dan in 2015.

grafiek sentiment hoteliers Nederland 2009-2016Uit het onderzoek van Horwath HTL blijkt dat het herstel van de hotelmarkt naar verwachting definitief doorzet. Gevraagd naar de omzetverwachtingen voor 2015, geeft 84% aan een omzetstijging te verwachten, terwijl 21% een stabiele omzet verwacht en slechts 5% rekening houdt met een daling. De omzetstijging wordt behaald doordat meer hotelgasten verblijven, en doordat zij een hogere prijs betalen. Van de ondervraagde hoteliers verwacht 63% een hogere bezettingsgraad te behalen, en verwacht 75% dat de gemiddelde kamerprijzen hoger uit zullen vallen.

Het sentiment in de Nederlandse hotellerie is gestegen van +45 in 2015 tot +49 in 2016. Het niveau van 2011, toen het sentiment op +51 lag, is hiermee bijna geëvenaard. Het sentiment is sinds het laatste dieptepunt van +6 in 2013 continu gestegen. Het laagste sentiment werd gemeten tijdens het hoogtepunt van de hotelcrisis in 2009, met een negatieve score van -36.

hotel de hallenPositieve impact economische groei
De hoteliers verwachten te kunnen profiteren van een aanhoudende groei van de nationale en internationale economie, maar ook van een verdere groei in toerisme. Ruim 82% van de hoteliers verwacht een positieve impact vanuit de lokale economie, en 78% verwacht ook positieve effecten vanuit de wereldeconomie. Daarnaast ziet 72% een positieve ontwikkeling in het lokale toerisme.

Valutakoersen, olieprijzen en aandelenkoersen hebben volgens de Nederlandse hoteliers dit jaar minder invloed. Opvallend is dat 72% van de hoteliers verwacht dat valutakoersen geen noemenswaardige impact zullen hebben op de hotelresultaten. Ook voor aandelenkoersen en voor olieprijzen geldt dat respectievelijk 53% en 50% van de hoteliers geen impact vanuit deze ontwikkelingen verwacht.

Net als in voorgaande jaren wordt de belangrijkste negatieve invloed op de bezettingsgraden en kamerprijzen verwacht vanuit nieuwe ontwikkelingen aan de aanbodzijde. Wel geldt dat de negatieve verwachtingen lijken af te nemen. In 2016 verwacht 57% van de hoteliers dat nieuwe hotelbouwplannen een drukkend effect op de resultaten zullen hebben, terwijl dit in 2015 nog 70% was. De angst voor nieuwe hotelontwikkelingen is mogelijk afgenomen doordat de positieve resultaten van de afgelopen jaren laten zien dat nieuw hotelaanbod snel door de markt wordt opgenomen. Bovendien geldt dat verschillende gemeenten restricties stellen aan nieuwe hotelontwikkelingen. Vooral in Amsterdam kan de door de gemeente afgekondigde ‘hotelstop’ bijdragen aan een positief sentiment onder de hoteliers, ondanks dat in de praktijk blijkt dat er nog enkele duizenden hotelkamers in de pijplijn zitten. De Amsterdamse hotelstop is afgekondigd in reactie op de door de inwoners ervaren overlast van toeristen; vanuit de hotelmarkt gezien is er nog altijd vraag naar meer hotels.

Toerisme is de motor voor de hotellerie
De positieve invloed van het toerisme blijkt ook uit de verwachtingen voor de marktsegmentatie. Ruim 67% verwacht een groei in het aantal individuele toeristen, terwijl 33% uitgaat van een stabilisatie. Vrijwel niemand verwacht dat het individuele toeristische segment zal dalen. In het groepstoerisme wordt overwegend een stabilisatie verwacht: 71% verwacht hier evenveel overnachtingen als vorig jaar, terwijl 20% rekent op een stijging en 9% een daling verwacht.

Opvallend is dat het optimisme over het congressegment, na jaren te zijn achtergebleven bij de andere segmenten, in 2016 is toegenomen. Anno 2016 verwacht 50% van de hoteliers dat de vraag in het congressegment zal toenemen, terwijl 45% een stabilisatie verwacht en 5% rekening houdt met een daling.

Ook voor het zakelijk individueel segment geldt dat er veel meer hoteliers zijn die hier een stijging verwachten (48%) dan een daling (8%).

Bron: onderzoek Horwath HTL Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *