Landal en ROC’s maken afspraken over kwaliteit van stages

Door het afsluiten van een Service Level Agreement met 42 ROC’s voor Recreatie en Toerisme, heeft Landal GreenParks opnieuw een vooruitstrevende stap gezet naar een optimale kwaliteit van haar stagebeleid en –begeleiding. In de SLA hebben partijen duidelijke afspraken gemaakt over de kwaliteit van stages bij Landal en onderling te leveren diensten. Daarnaast werkt Landal samen met de reis-/recreatiebranche en onderwijsinstellingen in een vernieuwde opleiding ‘Praktijkopleider’.

 

Zittend v.l.n.r. Anita Brink (Director Human Resources Landal GreenParks) en Liset de Keijzer (directeur WDTR). Staand v.l.n.r. Marnix Smulders (Manager Learning & Development Landal GreenParks) en Rachel Linthorst (Stagecoördinator Landal GreenParks) en Jaap Streefkerk, voorzitter LWG BPV)

Landal GreenParks biedt jaarlijks ca. 550 stageplaatsen aan op de diverse parken en kantoren in binnen- en buitenland. Daarmee is het bedrijf een grote speler in de wereld van stages en opleiden. Vooral met de ROC’s voor Recreatie en Toerisme bestaan langdurige contacten en samenwerking. Gezien het toenemende belang van de beroepspraktijkvorming (BPV) en het feit dat Landal graag investeert in werknemers van de toekomst, is het voor beide partijen van groot belang dat de kwaliteit van stages op een goede manier wordt gewaarborgd. De SLA is gericht op een gezamenlijk belang van Landal GreenParks, de stagiaires en de ROC’s.  Er zijn onder andere afspraken vastgelegd over het niveau van de begeleiding van stagiaires, HR-vraagstukken, trainingsmogelijkheden, stagevoorlichting en bezoek van stagebegeleiders vanuit de scholen.

 

Praktijkopleiders
Vanaf begin 2012 wordt gestart met de vernieuwde opleiding ‘Praktijkopleider’. Landal participeert in het project Professie à la Carte; een samenwerking van de reis-/recreatiebranche en onderwijsinstellingen. De training Praktijkopleider is vanuit dit initiatief ontwikkeld en erkend door de Examenkamer. Daarmee heeft de opleiding ook buiten Landal dezelfde status (Praktijkopleider én Leermeester) en mag een erkend praktijkopleider studenten begeleiden van alle van toepassing zijnde opleidingen. De eerste deelnemers aan een pilot zijn inmiddels geslaagd en een officiële auditcommissie heeft de pilot zeer positief beoordeeld. Hiermee wordt het succes van de opleiding Praktijkopleider verder uitgebouwd en nog meer toegespitst op de praktijk. Landal loopt met deze innovatie voorop om de kwaliteit van de stages te verhogen, zodat Landal in de toekomst nog aantrekkelijker wordt als stagebedrijf.

Bron: persbericht Landal GreenParks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *