Camping in Winterswijk herontwikkelt 40 chaletkavels

Camping De Knuver in Winterswijk gaat aan de slag met de kwaliteitsverbetering van 40 chaletkavels. Nadat enkele jaren geleden de camping en chaletkavels buiten gebruik zijn geraakt en de recreanten zijn vertrokken werd het tijd de herstructurering gestalte te geven.

De aanwezige horeca en camping is nieuw leven ingeblazen door Veronique en Ton Roest van Lifetime Recreation O2 Planrealisatie neemt de ontwikkeling van de 40 recreatiekavels op zich. Kenmerkend voor het concept is het gebruik van duurzame materialen en energievoorziening. Uitgangspunt van de ontwikkeling is het ontwerpen van verschillende types die landschappelijk worden ingepast. Het terrein krijgt zo zijn eigen thematiek, sfeer en kwaliteit.

Voor de landschappelijke inpassing en ontwerp van de woningen maakt O2 Planrealisatie gebruik van Buro Stad en Land uit Meppel. De komende maanden zal worden besteed aan het in kaart brengen van de mogelijkheden en het ontwikkelen van een verkavelingsplan en eerste aanzet van de woningontwerpen. Op deze wijze wordt aansluiting gevonden bij de omgeving zodat een logische eenheid ontstaat.

Meer informatie: http://o2planrealisatie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *