Camperclub en RECRON beëindigen convenant camperplaatsen

Europa’s grootste camperclub NKC en RECRON, de vereniging van recreatieondernemers in Nederland, hebben besloten te stoppen met het convenant rond de ontwikkeling van camperplaatsen. Aanleiding is een verschil van inzicht in de interpretatie van de Wet markt en overheid. Dat is de conclusie van een gesprek afgelopen week. Wel hebben RECRON en de NKC vastgesteld dat zij open blijven staan voor samenwerking.

camperplaatsenHet convenant hield in dat de NKC bij RECRON aangesloten bedrijven zou betrekken bij initiatieven om camperplaatsen te realiseren, zodat ze een rol kunnen spelen in de exploitatie. Daar stond tegenover dat RECRON-leden die hiervan afzien, zich niet zouden verzetten tegen de aanleg van camperplaatsen. Het convenant zou beide partijen winst bieden: de recreatieondernemers kregen hiermee de gelegenheid een rol te spelen in de groeiende markt van de camperrecreatie, de NKC zou in goed overleg met RECRON meer armslag krijgen om camperplaatsen te realiseren.

Het verschil van inzicht over de interpretatie van de Wet markt en overheid gaat over de vraag of gemeenten zich met de aanleg en exploitatie van camperplaatsen kunnen bezighouden. RECRON stelt dat dit op gespannen voet staat met deze wet, de NKC stelt dat deze wet hierop niet van toepassing is, omdat er sprake is van een algemeen belang. Het faciliteren van het nog altijd groeiende fenomeen van campertoerisme sluit immers goed aan bij de gemeentelijke rol van het stimuleren van de lokale economie. RECRON spreekt van oneerlijke concurrentie door gemeenten, de NKC stelt dat de wet concurrentie niet verbiedt, mits gemeenten zich aan een aantal spelregels houden.
Omdat het convenant de optie bevat dat gemeenten betrokken raken bij de aanleg en exploitatie van camperplaatsen, achten partijen het niet langer zinvol om het convenant in stand te houden.

De ervaringen met het convenant hebben de NKC echter wel gesterkt in de overtuiging dat samenwerking met recreatieondernemers op het gebied van het campervriendelijker maken van Nederland beide partijen veel kan opleveren. Daar gaat de NKC dan ook graag mee door, net als met het adviseren van gemeenten bij de aanleg van camperplaatsen.

De NKC en RECRON constateren dat de behoefte aan camperplaatsen nog altijd groeit en zien hier kansen voor recreatiebedrijven, die zich graag door de NKC laten adviseren. In toeristische gebieden waar het aanbod van camperplaatsen tekortschiet, is het in de eerste plaats aan de ondernemers om in deze behoefte te voorzien. “Zijn er geen ondernemers die dit willen, dan richten we ons tot gemeenten, met het verzoek hierin te voorzien”, zegt NKC-directeur Stan Stolwerk. “RECRON begrijpt dat”, zegt waarnemend directeur Marcel Tap. “Maar het primaat blijft wat ons betreft bij de recreatieondernemers, die hun kansen moeten pakken door het aanbieden van camperplaatsen tegen een acceptabel overnachtingstarief.”

Bron en meer informatie:
www.recron.nl
www.nkc.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *