Belgische verblijfsrecreatie kan rekenen op steunmaatregelen

Ook in België zijn zeer stringente maatregelen van kracht om de Coronacrisis te beteugelen. De Vlaamse brancheorganisatie Recread (verblijfsrecreatie) zet de huidige steunmaatregelen op een rijtje en roept op tot afschaffing van Toeristische taksen in 2020.

Verzamelde informatie op: #CoronaRecreatie

Indien bedrijven economische hinder ondervinden van het Coronavirus, kunnen zij een beroep doen op onderstaande steunmaatregelen die de overheid heeft voorzien. Deze steunmaatregelen gelden (voorlopig) tot 30 juni 2020. Er wordt aangeraden om een accountant en sociaal secretariaat te consulteren in verband met deze steunmaatregelen.

Tijdelijke werkloosheid

Ondernemingen kunnen beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. Concreet zijn er twee vormen die kunnen ingeroepen worden:

  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht;
  • tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Elk systeem heeft een aantal zeer specifieke voorwaarden. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt zowel voor arbeiders als bedienden. De RVA bevestigde ons dat indien uw onderneming valt onder één van de verplichte sluitingsmaatregelen van de regering u beroep kunt doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken geldt eveneens voor arbeiders of bedienden doch enkel voor arbeiders is dit zeer eenvoudig in te voeren. In dat geval moet u enkel aantonen dat het normale arbeidsritme niet meer kan gelden. Voor bedienden zijn er echter bijkomende voorwaarden en zal het niet altijd eenvoudig zijn om tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken in te voeren. Voor uitzendkrachten gelden ook afzonderlijke voorwaarden.

Wij raden u aan om zeker contact op te nemen met uw dossierbeheerder bij het sociaal secretariaat indien er bepaalde werknemers niet aan de slag kunnen gaan naar aanleiding van het Coronavirus.

Sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers kunnen een minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor hun werkgeversbijdragen van het 1ste en 2e kwartaal 2020, waardoor de schuld afgelost kan worden aan de hand van maandelijkse afbetalingen.

Fiscale maatregelen

Ondernemingen kunnen voor de betaling van verscheidene belastingen (bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) een afbetalingsplan verkrijgen (tot 30 juni 2020), alsook een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boetes.

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude, noch uit structurele betalingsmoeilijkheden en de voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.

Er dient per schuld een aanvraag ingediend te worden en dit op het moment van de ontvangst van het aanslagbiljet of betaalbericht. De aanvraag wordt ingediend bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) dat fungeert als een contactpunt voor het geheel van de fiscale maatregelen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen een aanvraag indienen om de betaling van hun sociale bijdragen uit te stellen. In dat geval moet de aanvraag gebeuren:

  • voor 31/03/2020 voor de kwartaalbijdragen van het eerste en het tweede kwartaal 2020 en
  • voor 15/06/2020 voor de bijdragen van het tweede kwartaal van 2020.

Verder kunnen de zelfstandigen eveneens een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen vragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels. Tot slot kan er ook een vrijstelling gevraagd worden als de sociale bijdragen ingevolge het coronavirus niet meer betaald kunnen worden.

Overbruggingsrecht zelfstandigen

Zelfstandigen die hun activiteiten langer dan een week moeten staken door het coronavirus, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vervangingsinkomen. Bent u in de onmogelijkheid om enige activiteit uit te oefenen, dan neemt u best contact op met uw sociaal verzekeringsfonds om na te gaan of u in aanmerking komt voor een uitkering.

Eenmalige forfaitaire premie (Vlaamse overheid)

Daarnaast wordt er een éénmalige forfaitaire premie voorzien voor bedrijven die geconfronteerdworden met een verplichte sluiting (periode tot3 april):

  • Weekendsluiting: € 2.000
  • Volledige sluiting: € 4.000

Indien de verplichte sluiting verlengd wordt, zullen de maatregelen verdergezet worden a rato van een vergoeding van € 160/dag (zowel voor weekendsluiting, als volledige sluiting). De aanvraagprocedure is gelijk aan de huidige aanvraagprocedure voor hinder bij grote werken.

Crisiswaarborg (Vlaamse overheid)

Ondernemingen in financiële moeilijkheden zullen bij hun banken een nieuwe schuldenregeling kunnen aanvragen. De Vlaamse regering zal met betrekking tot deze nieuwe schuldenregeling garant staan voor 75%.

Uitstel onroerende voorheffing (Vlaamse overheid)

De aanslagbiljetten worden uitgesteld tot september.

Daarnaast kunnen jullie ook op volgende website heel veel nuttige en up-to-date informatie terugvinden betreffende het coronavirus:https://www.vlaio.be/nl/nieuws/coronavirus-antwoord-op-jouw-meest-gestelde-vragen

RECREAD vraagt afschaffing toeristische taksen in 2020

De coranacrisis veroorzaakt veel annuleringen van geboekte kampeervakanties. De sector zal dit jaar in zeer belangrijke mate inkomsten delgen. De gevolgen van de crisis zullen wellicht de zomervakantie overstijgen.

RECREAD vraagt van de gemeenten met kampeerbedrijven een afschaffing van de belastingen op de uitbating van kampeerpercelen of op toeristische overnachtingen voor het jaar 2020.

RECREAD vraagt dat de gemeenten ook andere bedrijfsbelastingen minderen om de getroffen logiessector te ondersteunen. RECREAD bevraagt momenteel gemeenten over de steunmaatregelen voor de kampeersector.

Bron en meer informatie: www.recread.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *