Belgische lobby van camperaars richting gemeenten

In een ‘Open brief’ vraagt de VZW Vlaamse kampeertoeristen aan alle Vlaamse burgemeesters aandacht voor ‘Gemeentebeleid & motorhometoerisme’. Volgnes deze groep van kampeerliefhebbers wordt er in de Vlaamse steden te weinig onderkend wat de positieve effecten zijn van het campertoerisme.

camperplaatsenDe VZW ziet dat een doordacht parkeerbeleid voor zwerfauto’s een belangrijke stimulans kan zijn voor de plaatselijke economie en dit met een zeer geringe kost. Onderwerpen uit de lobby:

1. De economische en toeristische impact van zwerfautoplaatsen
Volgens een onderzoek door Westtoer in de zomer van 2009 reizen motorhometoeristen in alle perioden van het jaar en keren ze minstens twee keer per jaar terug (76%) voor een periode van gemiddeld zes nachten. Per overnachting en per persoon spendeerden ze gemiddeld € 32, dit vooral in plaatselijke restaurants, cafés en winkels. Het zijn trouwe klanten die aan vakantiespreiding doen en het hele jaar door de kassa doen rinkelen bij de plaatselijke handelaars.
Een bekende en goed gelegen zwerfautoparking kan vandaag dus per jaar en per parkeerplaats een gemiddelde supplementaire omzet van zowat € 25.000 opleveren voor de plaatselijke middenstand. Een supplementaire omzet die meer dan welkom zal zijn bij de plaatselijke handelaars die het in het huidige economische klimaat al bijzonder moeilijk hebben.

2. Wat wenst de motorhometoerist als parkeerplaats/overnachtingsplaats?
• Een voldoende verharde en horizontale parkeerplaats. Goed aangedrukte steenslag volstaat reeds. Niveauverschillen tot ongeveer 7 cm kunnen nog worden opgevangen met wielkeggen die iedere zwerfautobezitter bij zich heeft.
• Een parkeerplaats aangepast aan de grootte van een motorhome. Een parkeerplaats van 4 x 8 m volstaat om het overgrote deel van de zwerfauto s te kunnen ontvangen.
• Een rustige en veilige parkeerplaats met zo weinig mogelijk nachtlawaai.
• Een parkeerplaats gereserveerd voor motorhomes en voor een beperkte tijdsduur.
Het verkeersbord E9h (parking voor zwerfauto s) moet vermijden dat andere voertuigen de plaatsen innemen. Een onderbord (bv. maximum 48 of 72 u) moet verhinderen dat de plaatsen als (semi)permanente stalling worden gebruikt en dan voor toeristen onbeschikbaar zijn.
• Een ligging op wandelafstand van het (winkel)centrum en de nabijheid van fiets- en wandelroutes, musea, openbaar vervoer, restaurants en cafés, sportaccommodaties, toerismebureaus, infopanelen, enz. verhogen de aantrekkingskracht van de zwerfautoplaats en houden de motorhometoerist langer ter plaatse.

3. Welke service verlangt de zwerfautotoerist?
Een motorhome is een voertuig dat uitgerust en goedgekeurd is voor autonome bewoning en daarvoor zijn eigen energievoorziening (woonbatterijen, zonnepanelen, gasvoorraad) en zijn eigen voorraadtanks (vers water, grijswater, wc-cassette) heeft die aan de zwerfauto een bepaalde autonomie geven in de tijd (meestal niet meer dan 72 u). Binnen deze autonomie is er hoogstens behoefte aan een openbare vuilnisbak voor wat restafval. Een motorhomeplaats waar het verblijf beperkt is tot bv. 48 u, heeft dus in feite geen servicepunten nodig.
Alleen voor verblijven van een langere duur zijn volgende bijkomende voorzieningen wenselijk:
• een lozingspunt voor wc-cassettes met aftappunt voor spoelwater
• een lozingspunt voor grijswater (afwas, douche)
• een afnamepunt voor vers drinkbaar water
• een aftakpunt voor elektriciteit 230 V.
De eerste drie punten hoeven niet noodzakelijk bij de parkeerplaats te zijn, maar er kan bv. ook verwezen worden naar nabijgelegen sportstadia, containerparken, tankstations, enz.

Het type zwerfautoterrein met een volledig gamma aan voorzieningen zoals voorzien in het Vlaams logiesdecreet is niet haalbaar voor de meeste gemeenten omwille van de omslachtige vergunningsprocedure, de hoge kostprijs en de hoge onderhoudsprijs. Dergelijke terreinen zijn alleen geschikt voor steden met grote toeristische mogelijkhedendie een langere verblijfsduur en een groot aantal plaatsen vergen.

4. Nog enkele aandachtspunten

• Eerste voorwaarde voor de realisatie van reglementaire parkeerplaatsen voor motorhomes is dat het plaatselijk politiereglement geen overnachtingsverbod op openbaar domein mag bevatten. Indien wel, zou dit moeten vernietigd worden of moet er een uitzondering op dit verbod worden opgenomen voor de motorhomeplaatsen.

• Het is aan te bevelen een duidelijk reglement uit te hangen bij de parkeerplaats met wat mag en niet mag om misbruiken tegen te gaan: bv. verbod op kampeeractiviteiten buiten het voertuig. Deze horen alleen thuis op offciële campings of erkende motorhometerreinen.

• Overnachtende zwerfautotoeristen verhogen de veiligheid in de onmiddellijke omgeving. Mensen met oneerlijke bedoelingen weten dat ze kunnen worden opgemerkt vanuit deze motorhomes.

Ruim 100.000 binnenlandse zwerfautotoeristen en meer dan 1 miljoen motorhometoeristen uit de aangrenzende landen staan klaar om bij te dragen aan de welvaart in onze gemeenten. De kostprijs van dit alles beperkt zich tot een gemeentelijk besluit, het eventueel aanpassen van het plaatselijke parkeerreglement, een pot signalisatieverf, enkele verkeersborden E9h en enkele signalisatieborden op de invalswegen.

Bron, en meer informatie: www.vlaamsekampeertoeristen.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *