Veluwe verdient status als Werelderfgoed

Volgens natuur- en recreatieorganisaties in Gelderland moet de Veluwe weer vakantiebestemming nummer één worden. Een status als Werelderfgoed zal daar bij helpen. Deze ambitie staat in het manifest ‘Wild van de Veluwe’. Met dit manifest verwoorden natuur- en recreatieorganisaties langs welke sporen zij de komende jaren de Veluwse natuur en het rijke cultuurhistorische erfgoed willen versterken.

Klimbos in Ermelo

De Veluwe verdient de status van Werelderfgoed omdat de Veluwe meer is dan een bijzonder natuurgebied. Het is ook een gebied met aardkundige en cultuurhistorische waarden die van internationale betekenis zijn. De Veluwe herbergt talloze sporen van menselijk gebruik zoals grafheuvels, omvangrijke middeleeuwse ijzerindustrie en vele historische huizen en landgoederen. De natuurorganisaties kunnen deze bijzondere waarden beter beleefbaar maken als ondersteuning voor de gewenste status.

Stop verrommeling: Saneer verouderde vakantieparken
De Veluwe heeft vitale, moderne vakantieparken nodig. Meer dan de helft van de vakantieparken op de Veluwe is eigenlijk al onttrokken aan de recreatiesector en wordt gebruikt voor illegale permanente bewoning of andere functies die niets met recreatie te maken hebben. De ondertekenaars van het manifest willen investeren in toeristisch-recreatieve infrastructuur en de beleving van de Veluwe, maar dan moeten overheden wel durven kiezen voor sanering van dergelijke parken. Hierdoor ontstaat ruimte voor uitbreiding van echte vakantieparken.

Wild op de Veluwe
De Veluwe mag volgens de organisaties wilder en spannender worden. Een gebied waar je dagenlang moeten kunnen dwalen en zelfs verdwalen. Een gebied waar je wilde dieren kunt zien. Hier hoort ook plaatselijk een hogere wildstand (herten en zwijnen) en de komst van de Europese bizon bij.

Geldstromen vervlechten
De recreatieve en toeristische bedrijven, maar ook drinkwaterbedrijven en andere ondernemingen, en gemeenten verdienen hun geld aan de kwaliteiten die de Veluwe biedt. De organisaties willen op zoek naar manieren waarop deze sectoren ook wat terug kunnen doen voor de Veluwe door bij te dragen aan het benodigde onderhoud van natuur en de recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, bankjes, routes.

Manifest
Het manifest is op vrijdag 27 februari aangeboden aan de kandidaten voor de Gelderse Provinciale Staten. De organisaties roepen de provincie op het manifest een belangrijk plaats te geven op de provinciale (investerings)agenda en in het nieuwe collegeakkoord. De organisaties achter het manifest zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, RECRON – Gelderland en het Veluwefonds.

Bron en meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *