Toekomst voor de Nationale Parken nieuwe stijl in Overijssel

Provincie, gemeenten en terreinbeheerders gaan het komende half jaar aan de slag om vorm te geven aan de Overijsselse Nationale Parken – nieuwe stijl De Sallandse Heuvelrug en Weerribben-Wieden. Rond de zomer ligt er per park een bedrijfsplan, waarover besluitvorming kan plaatsvinden.

Weerribben
Weerribben

“We hebben in Overijssel ‘de beschikking’ over een aantal grandioze natuurgebieden”, zegt Hester Maij, gedeputeerde Landelijk Gebied. “Die houden we als provincie in stand met de beheerinstrumenten voor de EHS en Natura-2000. Daar investeren we stevig in. Voor twee topgebieden, de beide nationale parken, zetten we met elkaar als overheden, eigenaren en beheerders extra in op het kunnen beleven van die natuur voor inwoners en bezoekers.”

In een bedrijfsplan per park moet zichtbaar worden wat de ambities zijn en hoe we kansen kunnen benutten voor het ondernemerschap om zich te ontwikkelen. Voor de provincie is de tijd van ‘automatische’ structurele financiering voorbij. De parken zullen zich wat de provincie betreft meer dynamisch gaan ontwikkelen, met maatschappelijke initiatieven en projectsubsidies. Hoe dat moet, daar buigt een bestuurlijk ‘transitieteam’ zich het komende half jaar over.

In dat transitieteam zitten vertegenwoordigers van de betrokken overheden en eigenaren. Dat zijn, naast de provincie, de gemeenten Steenwijkerland, Hellendoorn en Rijssen-Holten en de natuurbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Gedeputeerde Staten hebben de heer G.L. (Gaston) Sporre bereid gevonden op te treden als voorzitter van het transitieteam.

Overijssel staat hierin niet op zichzelf. Omdat het rijk zijn aandeel in de nationale parken eind 2010 vervallen heeft verklaard, staan alle provincies voor dezelfde vraag: nemen zij die taak van het rijk over en zo ja, op welke manier? Daarbij vindt ook overleg plaats over de grenzen heen. Zo heeft de provincie Friesland bij Overijssel de wens neergelegd om het natuurgebied ‘Rottige Meente’, in de gemeente Weststellingwerf, aan te laten sluiten bij het park Weerribben-Wieden. Deze wens wordt meegenomen in het transitieproces. Verder ligt er al een aantal adviezen op de tafel van het transitieteam: van het overlegorgaan Weerribben Wieden, van het overlegorgaan De Sallandse Heuvelrug en, op verzoek van de provincie, van Twijnstra Gudde. Allerlei wensen en ideeën worden daarin geopperd. Het transitieteam kan aan het werk.

Bron: persbericht provincie Overijssel

Ondernemers die willen aanhaken kunnen contact opnemen met: j.hadders@overijssel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *