Ruiters willen niet als enige voor natuur betalen

Met het teruglopen van subsidies voor natuurbeheerorganisaties staan ook de recreatieve voorzieningen onder druk. Een van de ontwikkelingen is dat recreanten vaker gaan meebetalen aan deze voorzieningen. In een peiling onder leden van de Nederlandse Vereniging van Vrijetijds Ruiters (NVVR) bleek dat hier weinig draagvlak voor is.

paardrijdenUit een recente enquête van de NVVR  is gebleken dat ruiters liever niet willen betalen voor gebruik van ruiter- en menpaden. Want: de natuur is voor iedereen. Uit de enquête bleek verder dat ruiters de ruiterpaden frequent gebruiken en dat zij deze ruiterpaden ook nodig vinden. Ze ondervinden nu al problemen met slecht onderhoud van de aanwezige ruiterpaden.

Uit de enquete bleek verder dat ruiters veel overlast te hebben van vooral mountainbikers en motorcrossers. Liever wil men vrijwillig gebruik van de paden. De enquête is eind januari gehouden onder ruim 1.000 recreatieve paardensporters.

Een paar weken geleden kwam het bericht naar buiten dat Staatsbosbeheer een onderzoek doet naar de wenselijkheid en mogelijkheden van een buitenrijpas om het beheer van ruiterpaden te financieren. De resultaten van dit onderzoek worden in april verwacht.

Staatsbosbeheer heeft te kampen met drastische bezuinigingen en mist middelen om de paden goed te blijven onderhouden. De KNHS is hiermee bekend en praat met Staatsbosbeheer en overige terreineigenaren over mogelijke oplossingen. De bond staat als belangenbehartiger van 466.000 paardensporters pal achter het behoud van de buitenrit in de natuur en is fel tegen het sluiten van ruiter- en menpaden vanwege bezuinigingen.

Verder wil de KNHS voorkomen dat ruiters volledig opdraaien voor de bezuinigingen in Den Haag. De KNHS spant zich al jaren op lokaal niveau in om de natuur open te houden voor de paardensport. Het buiten rijden in de natuur is een groot goed onder ruiters en goed voor paarden. Buitenrijden ligt ook het dichtst bij de aard van het paard.

Bron: KNHS (met o.a. de volledige uitslag van de enquête)

Zie ook: www.nvvr.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *