Recreatie in het jaarverslag 2016 van Staatsbosbeheer

Uit het jaarverslag van Staatsbosbeheer over 2016 blijkt dat er 10% meer omzet is behaald uit recreatieve activiteiten dan in 2015. Op de totale omzet van € 193,3 miljoen is de bijdrage vanuit ‘Recreatie’ (€ 7,687 miljoen) erg bescheiden.

De omzet uit ‘recreatie’ is op te splitsen in drie hoofdgroepen:

  • Verhuur van vakantiewoningen in de natuur: € 2.456.000 (+11,4%)
  • Kampeerterreinen: € 1.655.000 (+4,6%)
  • Excursies, rondleidingen, verkopen en overige omzet recreatie: € 3.575.000 (+10,5%)

De opbrengsten uit horeca (bijvoorbeeld in de bezoekerscentra) is niet apart uitgesplitst. Die inkomstenbron valt onder de post ‘verhuur aan derden’, waarin o.a. ook de pachtcontracten voor landbouwdoeleinden zijn ondergebracht.

Kosten recreatie zijn veel hoger
De kosten voor het totale recreatie-aanbod van Staatsbosbeheer zijn veel hoger dan de opbrengsten. Hieronder vallen o.a. ook de aanleg van fiets- en wandelpaden en voorzieningen die recreatief verblijf ondersteunen. Alleen al bij de post uitbesteedde diensten zien we kostenposten staan als ‘Gastheerschap'(2.780.000; o.a. schoonmaak van vakantiewoningen en campings) en ‘Recreatie’ (3.038.000; o.a. aanleg en onderhoud van recreatievoorzieningen).

Staatsbosbeheer heeft als doelstelling om in 2020 de bezoekerscentra in ieder geval kostenneutraal te exploiteren. Daarin worden dan ook de opbrengsten vanuit horeca en souvenirverkoop meegenomen.

Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *