Ondersteuning crowdfunding voor investeringen in natuur en recreatie

Bij voldoende meerwaarde voor bos, natuur en/of landschap kunnen ‘groene’ ondernemers in aanmerking komen voor professionele begeleiding bij crowdfunding. Met de ontwikkeling en profilering van goede voorbeelden wil het InnovatieNetwerk terreinbeheerders en andere bedrijven in en rondom de groene sector stimuleren meer gebruik te maken van commerciële vormen van crowdfunding.

crowdfundingHet adviestraject zal begeleid worden door Gijsbert Koren, de landelijk bekende crowdfunding consultant van bureau Douw&Koren. Geïnteresseerde bedrijven kunnen daarvoor contact opnemen met Jaap van den Briel van Stichting Probos die zal optreden als accountmanager. De aanvragen worden geselecteerd op haalbaarheid en kunnen tot medio september ingediend worden. Het project dient aan de volgende criteria te voldoen om voor ondersteuning in aanmerking te komen:

  • Minimaal in concept al uitgewerkt;
  • Op korte termijn te realiseren;
  • Een rendement van minimaal 2,5 % bieden, eventueel gedeeltelijk als ‘reward’;
  • In directe of indirecte zin meerwaarde oplevert (voor het beheer) van bos, natuur en landschap.

Bent u geïnteresseerd of heeft u aanvullende vragen met betrekking tot deze oproep? Neem gerust contact op met Jaap (0317 466553, jaap.vandenbriel@probos.nl)

Crowdfunding
Crowdfunding bewijst haar meerwaarde vooral in de zakelijke markt. Ondernemers van MKB die willen starten, uitbreiden en/of investeren kunnen voor kredieten tot circa € 500.000 steeds moeilijker bij banken terecht. Crowdfundingplatforms zoals ‘Geldvoorelkaar’, ‘Crowdaboutnow’, ‘Oneplanetcrowd’ en enkele anderen groeien vooral in dit segment van de markt. Het gaat hierbij meestal om leningen en ‘rewards’. Bij de eerste lenen investeerders een bedrag aan de geldvrager om zo een project of investering mogelijk te maken. Deze investeerders ontvangen na afloop van een afgesproken periode hun investering terug met rentevergoeding. Bij ‘rewards’ wordt er aan investeerders een tegenprestatie in de vorm van een product of dienst geboden.

Ook (startende) ondernemers in de bos-, natuur- en landschapssector kunnen met behulp van crowdfunding hun investeringshorizon verbreden. Een begin dit jaar uitgevoerde verkenning door Stichting Probos toont dat aan. Dit geldt zowel voor ondernemende terreinbeheerders als ook voor zakelijke relaties. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijven in de productketen en ondernemers in de horeca en verblijfsrecreatie. Er ontstaat ‘win-win’ wanneer de beheerder mee profiteert van de baten voortkomende uit de investering en de ondernemer, door een gezamenlijke campagne, een groter netwerk kan benaderen en de actie dus meer slagingskans krijgt. Op een landgoed in de Achterhoek wil een zorgondernemer een nieuwe zorgboerderij realiseren. De bank voorziet in 70% van de financiering, de rest komt uit eigen middelen en crowdfunding. De zorgboerderij vormt door middel van de erfpachtcanon een belangrijke (nieuwe) economische drager voor het landgoed. Daarnaast zorgen de cliënten van de zorgboerderij door hun arbeid voor een besparing op de beheerkosten. Naast dit voorbeeld zijn er ook projecten mogelijk waar crowdfunding in de gehele financiering voorziet en de baten direct aan het beheer ten goede komen.

Meer informatie:
www.probos.nl/oproep
www.crowdfundingvoornatuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *