Noord-Brabant investeert 19 miljoen in drie natuur en recreatiegebieden

De gemeenten Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant investeren 4 miljoen euro in het gebied rondom de Ruit. De investeringen in 3 natuur- en recreatieprojecten zijn het begin van een totale investering van 19 miljoen euro. Hiermee krijgt onder meer het gebied tussen Eindhoven en Helmond een impuls om te ontwikkelen tot landschapspark.

Groene hart
Het gebied binnen de Ruit moet gaan fungeren als het groene hart van de regio. Gedeputeerde Yves de Boer (ruimtelijke ontwikkeling): “Eindhoven en Helmond moeten niet tegen elkaar aan groeien. Hiervoor is met partners in de regio een gebiedsaanpak geformuleerd die zich richt op mobiliteit, natuur en recreatie.” De Ruit zelf moet het niet-lokaal verkeer om dit groene hart leiden en toekomstige verkeersdruk opvangen. Binnen en rond de Ruit draagt een natuurlijkere loop van beken bij aan de natuur. Verder ontsluiten nieuwe fiets- en wandelpaden langs en over de beken het gebied voor recreanten. Gedeputeerde Ruud van Heugten (mobiliteit): “De provincie brengt een versnelling aan in het verbeteren van natuur en recreatie rond de Ruit door die projecten te steunen die passen in de gebiedsaanpak.“

Eindhovens Kanaal
Een goed voorbeeld van de investeringen is het aanleggen van een fietsverbinding over het Eindhovens Kanaal. De gemeente Geldrop-Mierlo en de provincie investeren om de gebieden aan weerszijden van het kanaal met elkaar te verbinden voor recreatie. Dit gaat gepaard met nieuwe fietsroutes door het gebied. In de steile oevers van het kanaal komen ook zogenaamde in- en uitstapplekken voor dieren. Het kanaal is voor hen daarmee ook minder een barrière.

Sang en Goorkens
Bij Mierlo investeren de gemeente, het waterschap Aa en Maas en de provincie in het natuurgebied Sang en Goorkens. Door uitbreiding van het natuurgebied langs beken komen er verbindingen met de Strabrechtse Heide en ’t Groot Goor. Een natuurlijkere loop van de beek Goorloop zorgt ervoor dat het natuurgebied natter wordt. Ook komt er een scheiding tussen het water van de omliggende landbouw en het natuurgebied. Wandelaars kunnen onder andere via een knuppelbrug beter in het gebied terecht.

Peelse Loop
De provincie, de gemeente Gemert-Bakel en het waterschap Aa en Maas zullen de beek Peels Loop over een lengte van ruim 8 kilometer herstellen. Waar de Peelse loop nu nog onder bedrijventerrein Wolfsveld doorstroomt, wordt het in de toekomst daar weer zichtbaar. Samen met onder andere het bedrijf Kingspan-Unidek wordt het hele bedrijventerrein herontwikkeld met een groene, recreatieve strook erdoorheen langs de Peelse Loop. Nieuwe fiets- en wandelpaden langs de Peelse Loop zullen aansluiten op wandelroutes in het natuurgebied Stippelberg en het Lange-Afstand-Wandelpad Hertogenpad.

Bron: persbericht provincie Noord Brabant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *